Krediti za kupnju motornih vozila

Kupnja automobila, skutera, motocikla, traktora, brodskog ili vanbrodskog motora (krediti za kupnju brodskih i vanbrodskih motora mogu se realizirati samo uz model s jamcima) nije baš svakodnevni događaj. Potrebno je dosta vremena da bi se ispitale najbolje mogućnosti vozila koje se mogu dobiti za najbolju cijenu. Krediti za kupnju motornih vozila omogućuju vam upravo to - najbolju cijenu za vaš izbor. Sve što je potrebno je donijeti predračun prodavatelja vozila i iznos će biti uplaćen na račun prodavatelja.

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

 • svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca*.

Visina kredita:

 • u protuvrijednosti od 1.000 do 25.000 eura za nova vozila i u protuvrijednosti od 1.000 do 15.000 eura za rabljena vozila

Kamatna stopa:

Nova vozila:

 • nominalna 7,57% godišnje, promjenjiva, efektivna kamatna stopa (EKS)  8,49%**

Rabljena vozila:

 • nominalna 7,57% godišnje, promjenjiva, efektivna kamatna stopa (EKS) 8,49%**

Promjenjiva kamatna stopa po kreditima fizičkim osobama u valuti EUR izračunata je kao zbroj šestomjesečne Nacionalne referentne stope -NRS1, koja na dan 1.12.2017. godine za valutu EUR iznosi 0,85% i fiksnog dijela promjenjive kamatne stope.

Napomena: Kamatne stope važeće su do sljedećeg redovnog usklađivanja promjenjivih kamatnih stopa sukladno Politici mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom OTP banke.

Trošak odobravanja kredita:

 • u visini 1,0% kredita, maksimalno 1.000,00 HRK

Trošak odobravanja kredita može se platiti iz odobrenog kredita

Rok otplate:

 • od 1 do 7 godina

Način korištenja:

 • kredit se isplaćuje na račun prodavatelja

Način plaćanja u jednakim mjesečnim anuitetima i to:

 • trajnim nalogom s tekućeg ili deviznog računa

 

* Klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

** EKS je izračunat na iznos kredita od 10.000 eura uz rok otplate od 7 godina, uz navedenu kamatu te uz naknadu za obradu kredita u visini od 1% iznosa kredita maksimalno 1.000 kuna te uz navedenu kamatnu stopu. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 11 kune te interkalarna kamata za jedan mjesec, a nisu uključeni dodatni troškovi koji se ne mogu unaprijed utvrditi poput ugovaranja instrumenata osiguranja, s obzirom da visina troškova ovisi o instrumentima osiguranja koji se ugovaraju pojedinačnim ugovoro o kreditu.

Krediti za kupnju motornih vozila

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
7,57%605.0008,94%1006.192
7215.000 8,44%26019.046
8425.000 8,30%38432.700

Osiguranje povrata Kredita za kupnju motornih vozila

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi.)

 

Model s jamcima

Za iznose u protuvrijednosti do 5.000 eura

 • zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika za Klijenta - korisnika kredita, sudužnika i jamce
 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika potvrđena kod javnog bilježnika za Klijenta - korisnika kredita, sudužnika i jamce

Za iznose u protuvrijednosti od 5.001 eura do 25.000 eura

 • najmanje jedan kreditno sposoban jamac
 • zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika za Klijenta - korisnika kredita, sudužnika i jamce
 • izjava o zapljeni po pristanku potvrđena kod javnog bilježnika za Klijenta - korisnika kredita, sudužnika i jamce

 

Model bez jamaca

Za iznose u protuvrijednosti do 5.000 eura

 • zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika za Klijenta - korisnika kredita i sudužnika
 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika potvrđena kod javnog bilježnika za Klijenta - korisnika kredita i sudužnika

Za iznose u protuvrijednosti od 5.001 eura do 25.000 eura

 • prijenos prava vlasništva nad vozilom u korist Banke
 • preslik original police osiguranja od autoodgovornosti (do isteka trajanja kredita)
 • deponirana kopija knjižice vozila u Banci
 • zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika za Klijenta - korisnika kredita i sudužnika
 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika za korisnika kredita i sudužnika potvrđena kod javnog bilježnika

 

Potrebna dokumentacija za Kredite za kupnju motornih vozila

Model s jamcima

 • originalni predračun ili ponuda prodavatelja koji glasi na ime korisnika kredita
 • popunjeni Zahtjev za kredit
 • potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita, sudužnika i jamce uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja
 • administrativna zabrana - valutna.

Model bez jamaca