Krediti za individualne iznajmljivače Zadarske županije

Krediti za individualne iznajmljivače Zadarske županije

Korisnici sredstava subvencije

 

Iznajmljivači, građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Zadarskoj županiji, koji posjeduju Rješenje Ureda državne uprave nadležnog za izdavanje Rješenja kojim se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i koji odobrena sredstva u 100%-tnom iznosu namjeravaju uložiti u vlastite smještajne kapacitete na području Zadarske županije.

Prednost prilikom odobravanja kredita imaju iznajmljivači koji već imaju oznaku kvalitete Welcome i žele stvoriti uvjete za dobivanje pripadajućeg podbrenda Welcome: Rural, City, Family, Bike.

 

Subvencija Zadarske županije na kamatnu stopu:

 • 4% za ulaganja na području otoka Zadarske županije (osim otoka Vira i Paga) i ruralna područja (naselja Zadarske županije koja nemaju izlaz na more), tako da kamata za krajnje korisnike u konačnici iznosi 0% godišnje.
 • Preostala područja Zadarske županije, kamata se subvencionira s 3% tako da kamata za krajnjeg korisnika iznosi 1% godišnje.

U slučaju da korisnik subvencije nenamjenski troši odobrena sredstva gubi pravo na subvenciju.

 

 

OTP banka će odobriti kredite Iznajmljivačima iz ovog Programa samo ukoliko je prethodno Povjerenstvo donijelo pozitivno mišljenje i to pod slijedećim uvjetima:

 

Korisnici kredita:

 • svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke), a koji se bave iznajmljivanjem turističkih kapaciteta i koji svoje prihode ostvaruju isključivo iznajmljivanjem turističkih kapaciteta ili temeljem nesamostalnog rada i iznajmljivanjem turističkih kapaciteta. Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca.*

Trošak odobravanja kredita:

 • bez troška odobravanja kredita

Kamatna stopa:

 • Fiksna kamatna stopa 4% godišnje

Visina kredita:

 • od 30.000 do 150.000 kuna

 Rok otplate:

 • od 1 do 5 godina uz poček od jedne godine. Ukupno max. trajanje kredita (rok otplate i poček) 6 godina.

Način plaćanja:

 • u jednakim mjesečnim anuitetima i to trajnim nalogom s tekućeg ili deviznog računa

Namjena kredita:

Sredstva se odobravaju isključivo za uređenje objekta, modernizaciju (podizanje kvalitete) objekta, nabavu nove opreme u svrhu poboljšanja ili proširenja ponude usluga, točnije:

 • ispunjavanje uvjeta prema Pravilniku označavanja kvalitete („Labelling“) u obiteljskom smještaju, Članak VII., točke 2. i 3. kriterija;

 • za proširenje ponude pružanja usluga po pripadajućim podbrendovima oznake kvalitete „Welcome“ („Rural“, „City“, „Family“, „Bike“), kao i ostalih standarda posebne ponude koje provodi TZ Zadarske županije.

Način korištenja:

Sredstva se doznačuju bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača ili izvršitelja usluge za Iznajmljivača (korisnika kredita) temeljem ovjerene situacije, predračuna, računa ili ugovora o isporuci ili kupnji u visini od najmanje 80%, te isplatom Korisniku kredita na transakcijski račun do najviše 20% iznosa odobrenog kredita uz obvezno pravdanje dokumentacijom za namjensko korištenje kredita.

 

Osiguranje povrata Kredita za individualne iznajmljivače u turizmu

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

 

Model s jamcima

Za iznose od protuvrijednosti 8.001 eura do 15.000 eura:

 • najmanje jedan jamac

Za iznose od protuvrijednosti 15.001 eura:

 • najmanje jedan jamac
 • upis založnog prava na nekretninu, maksimalna vrijednost odobrenog kredita ne može biti veća od 80% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke

Za sve iznose kredita:

 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce, potvrđene kod javnog bilježnika

 

Model bez jamaca

Za iznose od protuvrijednosti 8.001 eura do 15.000 eura:

 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita)

Za iznose od protuvrijednosti 15.001 eura

 • upis založnog prava na nekretninu, maksimalna vrijednost odobrenog kredita ne može biti veća od 80% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke
 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita)

Za sve iznose kredita:

 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika za korisnika kredita i sudužnika potvrđena kod javnog bilježnika

Za iznose do protuvrijednosti 8.000 eura kod oba modela:

 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđena kod javnog bilježnika
 • Za klijente koji svoja mjesečna primanja ostvaraju samo putem iznajmljivanja turističkih kapaciteta, izjava o zapljeni po pristanku dužnika nije obavezan instrument osiguranja.

Potrebna dokumentacija za Kredite za individualne iznajmljivače u turizmu

Model s jamcima

 • popunjeni Zahtjev za kredit
 • potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita, sudužnika i jamce uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja (ova dokumentacija nije potrebna za klijente koji svoja mjesečna primanja ostvaraju samo putem iznajmljivanja turističkih kapaciteta)
 • administrativna zabrana - kunska dva primjerka
 • isprave sukladno namjeni:
 • za izgradnju i dovršenje: građevinska dozvola, troškovnik
 • za adaptaciju: troškovnik i računi/predračuni Prodavatelja/izvođača u iznosu 50% odobrenog kredita

Za iznose od 15.001 eura osim navedenog potrebno je:

 • zemljišno-knjižni izvadak za nekretninu ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci,
 • procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke
 • polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke.

Za utvrđivanje namjenskog iskorištenja kredita osim navedenog potrebno je:

 • Rješenje o obavljanju djelatnosti vezane uz turizam izdano od nadležnog Županijskog ureda za turizam koje glasi na korisnika kredita
 • Rješenje o utvrđenim minimalnim uvjetima i kategoriji objekta (Rješenje o kategorizaciji objekta županijskog Ureda za turizam)
 • dokaz vlasništva nad imovinom (izvadak iz zemljišne knjige ili posjedovni list),
 • građevinska dozvola,
 • troškovnik (za adaptaciju i izgradnju) potvrđen od ovlaštene osobe,
 • Ostala dokumentacija na zahtjev Banke.

Model bez jamaca

 • popunjeni Zahtjev za kredit
 • potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita i sudužnika uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja (ova dokumentacija nije potrebna za klijente koji svoja mjesečna primanja ostvaraju samo putem iznajmljivanja turističkih kapaciteta)
 • administrativna zabrana - kunska u dva primjerka
 • isprave sukladno namjeni:
 • za izgradnju i dovršenje - građevinska dozvola, troškovnik
 • za adaptaciju - troškovnik i računi/predračuni Prodavatelja/izvođača u iznosu 50% odobrenog kredita
 • zemljišno - knjižni izvadak za nekretninu, ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci,
 • procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke
 • polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke,
 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita).

Za utvrđivanje namjenskog iskorištenja kredita osim navedenog potrebno je:

 • Rješenje o obavljanju djelatnosti vezane uz turizam izdano od nadležnog Županijskog ureda za turizam koje glasi na korisnika kredita
 • Rješenje o utvrđenim minimalnim uvjetima i kategoriji objekta (Rješenje o kategorizaciji objekta županijskog Ureda za turizam)
 • dokaz vlasništva nad imovinom (izvadak iz zemljišne knjige ili posjedovni list),
 • građevinska dozvola,
 • troškovnik (za adaptaciju i izgradnju) potvrđen od ovlaštene osobe,
 • Ostala dokumentacija na zahtjev Banke.

* Klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.