Krediti za individualne iznajmljivače u turizmu

Hrvatska je sve atraktivnija destinacija za godišnje odmore, a gosti traže visoku kvalitetu usluga. Budite u skladu sa svjetskim trendovima i uložite u kvalitetu vaših smještajnih kapaciteta. U tome će vam pomoći upravo turistički kredit OTP banke prilagođen i vama koji prihode ostvarujete isključivo iznajmljivanjem turističkih kapaciteta. Kamatnu stopu umanjujemo za 0,5 postotnih poena ako je namjena vašeg kredita dogradnja, adaptacija ili opremanje objekta s 4 ili 5 zvjezdica! Pružite više i zaradite više uz OTP turističke kredite. 

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

 • svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke), a koji se bave iznajmljivanjem turističkih kapaciteta. Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca.*

Trošak odobravanja kredita:

 • bez troška odobravanja kredita

Namjena i način korištenja:

 • adaptacija, uređenje, izgradnja, dogradnja ili dovršenje turističkog smještajnog kapaciteta: 

50% iznosa odobrenog kredita se isplaćuje na račun klijenta - korisnika kredita u skladu s troškovnikom, 50% se isplaćuje na račun prodavatelja/izvođača na temelju izdanih računa/predračuna

 • kupnja turističkog smještajnog kapaciteta: iznos odobrenog kredita se isplaćuje na račun prodavatelja temeljem ugovora o kupoprodaji ovjerenog kod javnog bilježnika

Način plaćanja

 • u jednakim mjesečnim anuitetima i to trajnim nalogom s tekućeg ili deviznog računa

Korisnici kredita koji svoje prihode ostvaruju isključivo iznajmljivanjem turističkih kapaciteta te korisnici koji prihode ostvaruju i temeljem nesamostalnog rada i iznajmljivanjem turističkih kapaciteta:

Visina kredita:

 • od 1.000 do 15.000 eura

Kamatna stopa:

 • Fiksna kamatna stopa 5,49% godišnje, efektivna kamatna stopa (EKS) 5,63%*

Rok otplate:

 • od 1 do 7 godina. 

* Klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci. ** Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na prosječni iznos kredita i prosječni rok otplate za 2016. godinu te bez naknade za obradu kredita.  U EKS nisu uključeni troškovi te usluge koje se ne mogu unaprijed utvrditi poput ugovaranja instrumenata osiguranja (polica osiguranja) koji su uvjet za odobrenje kredita.

Korisnici kredita koji svoje prihode ostvaruju isključivo temeljem nesamostalnog rada i iznajmljivanjem turističkih kapaciteta

Visina kredita:

 • adaptacija, uređenje i opremanje turističkih smještajnih kapaciteta od 15.001 do 50.000 eura,
 • kupnja, izgradnja i dogradnja turističkih smještajnih kapaciteta od 15.001 do 150.000 eura.

Kamatna stopa:

 • Kamatna stopa je fiksna za prvih 5 godine otplate kredita i iznosi 4,99% godišnje. Za preostali period otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva, i iznosi 4,75% (EKS 5,01%*) sukladno vrijedećoj Odluci o kamatama.

Promjenjiva kamatna stopa po kreditima fizičkim osobama u valuti EUR izračunata je kao zbroj šestomjesečne Nacionalne referentne stope -NRS1, koja na dan 1.06.2017. godine za valutu EUR iznosi 1,14% i fiksnog dijela promjenjive kamatne stope.

Napomena: Kamatne stope važeće su do sljedećeg redovnog usklađivanja promjenjivih kamatnih stopa sukladno Politici mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom OTP banke.

Rok otplate:

od 1 do 15 godina.

* Klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci. ** Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na prosječni iznos kredita i prosječni rok otplate za 2016. godinu te bez naknade za obradu kredita.  U EKS nisu uključeni troškovi te usluge koje se ne mogu unaprijed utvrditi poput ugovaranja instrumenata osiguranja (polica osiguranja) koji su uvjet za odobrenje kredita. 

Posebna pogodnost:

Kamatna stopa umanjuje se za 0,5 postotnih poena za kredite namijenjene za dogradnju, adaptaciju ili opremanje objekta s 4 ili 5 zvjezdica. Kamatna stopa se umanjuje u trenutku uvida u rješenje o kategorizaciji.

 

Krediti za individualne iznajmljivače u turizmu

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
5,49% za iznose do 15.000 EUR; 4,99% za iznose iznad 15.000 EUR 487.0005,63%1637.814
8415.000 5,63%21518.103
18050.000 5,00%39570.609

Osiguranje povrata Kredita za individualne iznajmljivače u turizmu

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

 

Model s jamcima

Za iznose od protuvrijednosti 8.001 eura do 15.000 eura:

 • najmanje jedan jamac

Za iznose od protuvrijednosti 15.001 eura:

 • najmanje jedan jamac
 • upis založnog prava na nekretninu, maksimalna vrijednost odobrenog kredita ne može biti veća od 80% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke

Za sve iznose kredita:

 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce, potvrđene kod javnog bilježnika

 

Model bez jamaca

Za iznose od protuvrijednosti 8.001 eura do 15.000 eura:

 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita)

Za iznose od protuvrijednosti 15.001 eura

 • upis založnog prava na nekretninu, maksimalna vrijednost odobrenog kredita ne može biti veća od 80% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke
 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita)

Za sve iznose kredita:

 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika za korisnika kredita i sudužnika potvrđena kod javnog bilježnika

Za iznose do protuvrijednosti 8.000 eura kod oba modela:

 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđena kod javnog bilježnika
 • Za klijente koji svoja mjesečna primanja ostvaraju samo putem iznajmljivanja turističkih kapaciteta, izjava o zapljeni po pristanku dužnika nije obavezan instrument osiguranja.

 

Potrebna dokumentacija za Kredite za individualne iznajmljivače u turizmu

Model s jamcima

 • popunjeni Zahtjev za kredit
 • potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita, sudužnika i jamce uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja (ova dokumentacija nije potrebna za klijente koji svoja mjesečna primanja ostvaraju samo putem iznajmljivanja turističkih kapaciteta)
 • administrativna zabrana - valutna
 • isprave sukladno namjeni:
 • za izgradnju i dovršenje: građevinska dozvola, troškovnik
 • za adaptaciju: troškovnik i računi/predračuni Prodavatelja/izvođača u iznosu 50% odobrenog kredita
 • za kupnju: predugovor ili kupoprodajni ugovor (prije isplate kredita potrebno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika).

Za iznose od 15.001 eura osim navedenog potrebno je:

 • zemljišno-knjižni izvadak za nekretninu ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci,
 • procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke (cjenik),
 • polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke.

Za utvrđivanje namjenskog iskorištenja kredita osim navedenog potrebno je:

 • Rješenje o obavljanju djelatnosti vezane uz turizam izdano od nadležnog Županijskog ureda za turizam koje glasi na korisnika kredita
 • Rješenje o utvrđenim minimalnim uvjetima i kategoriji objekta (Rješenje o kategorizaciji objekta županijskog Ureda za turizam)
 • dokaz vlasništva nad imovinom (izvadak iz zemljišne knjige ili posjedovni list),
 • građevinska dozvola,
 • troškovnik (za adaptaciju i izgradnju) potvrđen od ovlaštene osobe,
 • predugovor ili kupoprodajni ugovor (za kupnju),
 • Ostala dokumentacija na zahtjev Banke.

 

Model bez jamaca

 • popunjeni Zahtjev za kredit
 • potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita i sudužnika uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja (ova dokumentacija nije potrebna za klijente koji svoja mjesečna primanja ostvaraju samo putem iznajmljivanja turističkih kapaciteta)
 • administrativna zabrana - valutna
 • isprave sukladno namjeni:
 • za izgradnju i dovršenje - građevinska dozvola, troškovnik
 • za adaptaciju - troškovnik i računi/predračuni Prodavatelja/izvođača u iznosu 50% odobrenog kredita
 • za kupnju: predugovor ili kupoprodajni ugovor (prije isplate kredita potrebno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika);
 • zemljišno - knjižni izvadak za nekretninu, ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci,
 • procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke (cjenik),
 • polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke,
 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita).

Za utvrđivanje namjenskog iskorištenja kredita osim navedenog potrebno je:

 • Rješenje o obavljanju djelatnosti vezane uz turizam izdano od nadležnog Županijskog ureda za turizam koje glasi na korisnika kredita
 • Rješenje o utvrđenim minimalnim uvjetima i kategoriji objekta (Rješenje o kategorizaciji objekta županijskog Ureda za turizam)
 • dokaz vlasništva nad imovinom (izvadak iz zemljišne knjige ili posjedovni list),
 • građevinska dozvola,
 • troškovnik (za adaptaciju i izgradnju) potvrđen od ovlaštene osobe,
 • predugovor ili kupoprodajni ugovor (za kupnju),
 • Ostala dokumentacija na zahtjev Banke.