Izravno terećenje

 

Izravno terećenje je platna usluga za terećenje računa platitelja, pri čemu je platna transakcija inicirana od strane primatelja plaćanja na osnovi suglasnosti/ugovora koju je platitelj dao banci, primatelju plaćanja ili trećoj pravnoj osobi ovlaštenoj od primatelja plaćanja.

Kako postati korisnikom izravnog terećenja?

Korisnikom izravnog terećenja možete postati putem dvije vrste platne usluge koje nudi OTP banka:

a) Izravno terećenje,

b) SEPA izravno terećenje.

 

Izravno terećenje

Ugovaranjem Izravnog terećenja u OTP banci omogućeno vam je plaćanje računa (npr. režijskih troškova) tvrtkama s kojima imamo sklopljen ugovor o izvršavanju izravnih terećenja i to po povoljnijoj naknadi u odnosu na druge platne usluge OTP banke. Iznos i datum dospijeća određuje tvrtka s kojom imamo sklopljen ugovor, a izvršavanje izravnih terećenja se naplaćuje u skladu s Odlukom o tarifi naknada.

Nudimo vam mogućnost ugovaranja izravnog terećenja s tekućegdeviznog ili žiro računa za plaćanje računa tvrtkama s kojima imamo sklopljen ugovor o izvršavanju izravnog terećenja, a to su:

 • Allianz osiguranje d.d.1
 • Humanitarna udruga fra Mladen Hrkać1
 • UNICEF1
 • SOS - DSH1
 • Optima Telekom
 • Iskon Internet d.d.
 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 • OTP Invest1
 • Diners Club Adriatic d.d.
 • NPKLM Vodovod
 • Konavosko komunalno društvo Čilipi
 • HEP - Elektroistra
 • HEP - Elektra Zadar
 • HEP - Elektra Sisak
 • Čistoća d.o.o., Zadar
 • Pula – Herculanea
 • Vodovod d.o.o. Pula
 • Grad Pula – otkup stana
 • Grad Pula – komunalna naknada
 • Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj
 • Komunalne usluge Cres Lošinj
 • Grad Mali Lošinj – komunalna naknada

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 ne naplaćuje se naknada za otvaranje izravnog terećenja

Popis tvrtki čije račune možete plaćati izravnim terećenjem nalazi se također i u našim poslovnicama, a informacije možete dobiti i putem Kontakt centra OTP banke na broj telefona 0800 21 00 21.

Banka naplaćuje otvaranje izravnih terećenja u skladu s Odlukom o tarifi naknada.

 

SEPA izravno terećenje

SEPA (eng. Single Euro Payments Area) je područje na kojemu potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti mogu uplaćivati i primati plaćanja u eurima (odnosno u Republici Hrvatskoj u kunama) pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji.

SEPA izravno terećenje vrsta je platnog instrumenta dostupnog na korištenje svim klijentima banaka koje su pristupile jedinstvenoj SEPA Osnovnoj shemi izravnog terećenja u Hrvatskoj. Putem SEPA izravnog terećenja omogućeno vam je plaćanje računa (npr. režijskih troškova) po jednakoj naknadi kao i u slučaju platne usluge Izravno terećenje.

Da bi klijent pristupio usluzi SEPA izravno terećenje dužan je potpisati tzv. Suglasnost, odnosno pismeno odobrenje primatelju plaćanja za iniciranje platne transakcije i to u prodajnim prostorima primatelja plaćanja ili u ovlaštenim prostorima za potpisivanje istih.

Prednosti SEPA izravnog terećenja

 • Jedinstveni standard provođenja izravnog terećenja sa svim primateljima plaćanja - sudionicima SEPA Osnovne sheme izravnog terećenja u Republici Hrvatskoj.
 • Obveza informiranja klijenta od strane primatelja plaćanja minimalno 14 dana prije dana terećenja o iznosu i danu terećenja pojedinog naloga izravnog terećenja.
 • Transparentan pregled provedenih naloga izravnog terećenja ili onih koji će tek biti provedeni.
 • Jednostavan način odbijanja pojedinog naloga izravnog terećenje, kao i ograničavanja jednog ili više naloga prije nego su isti došli na naplatu (kreiranje crne ili bijele liste primatelja plaćanja, kreiranje liste ograničenja po iznosu i/ili frekvenciji plaćanja).
 • Mogućnost davanja zahtjeva za povrat već provedenog naloga izravnog terećenja uz rok odobrenja jedan radni dan.