Gotovinski krediti za pomorce u dolarima

Gotovinski krediti za pomorce u dolarima

 

Iskoristite prednosti gotovinskog kredita za pomorce u dolarima s fiksnom kamatnom stopom 5,67%, efektivna kamatna stopa (EKS) 6,13% za cijeli period otplate kredita, uz rok otplate do 10 godina.  

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

  • Svi kreditno sposobni pomorci koji svoja mjesečna primanja ostvaruju u valuti USD (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca*

Valuta:

  • USD

Visina kredita:

  • u kunskoj protuvrijednosti do 40.000 eura

Kamatna stopa:

  • Fiksna kamatna stopa 5,67%, EKS 6,13%**

Trošak odobravanja kredita:

  • bez troška odobravanja kredita

Rok otplate:

  • od 1 do 10 godina

Način korištenja:

Otplata kredita:

  • Otplata kredita vrši se u jednakim mjesečnim anuitetima, putem trajnog naloga s tekućeg računa. Anuiteti se utvrđuju u eurima, odnosno, američkim dolarima i uplaćuju u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB na dan uplate.

 

* Klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.
** EKS je izračunat na iznos kredita od 10.000 eura uz rok otplate kredita od 10 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 11 kuna te interkalarna kamata za jedan mjesec.

 

Kreditni kalkulator

Provjerite odgovara li gotovinski kredit za pomorce u dolarima vašim potrebama. Koristite naš kreditni kalkulator za informativni izračun kredita kako biste odredili optimalan iznos i ratu kredita!

Gotovinski kredit za pomorce u dolarima

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u USD EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (USD) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (USD)
5,67% za cijeli period otplate365.0006,93%1515.535
8410.000 6,53%14512.332
12040.000 6,24%43752.894

Bez dodatnih instrumenata osiguranja

  • Mogućnost dobrovoljnog ugovaranja police životnog osiguranja

Za sve iznose kredita:

  • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđene kod javnog bilježnika

 

Potrebna dokumentacija za Gotovinske kredite