Gotovinski krediti za pomorce u dolarima

Iskoristite prednosti gotovinskog kredita za pomorce u dolarima s fiksnom kamatnom stopom 5,99%, efektivna kamatna stopa (EKS) 6,16% za cijeli period otplate kredita, uz rok otplate do 10 godina.  

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

 • Svi kreditno sposobni pomorci koji svoja mjesečna primanja ostvaruju u valuti USD (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca.*.

Valuta:

 • USD

Visina kredita:

 • u kunskoj protuvrijednosti do 30.000 eura

Kamatna stopa:

 • Fiksna kamatna stopa 5,99%, EKS 6,16%**

Trošak odobravanja kredita:

 • bez troška odobravanja kredita

Rok otplate:

 • od 1 do 10 godina

Način korištenja:

Otplata kredita:

 • Otplata kredita vrši se u jednakim mjesečnim anuitetima, putem trajnog naloga s tekućeg računa. Anuiteti se utvrđuju u eurima, odnosno, američkim dolarima i uplaćuju u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB na dan uplate.

 

 

* Klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.
** Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na prosječni iznos kredita i prosječni rok otplate za 2016. godinu te bez naknade za obradu kredita. U EKS nisu uključeni troškovi te usluge koje se ne mogu unaprijed utvrditi poput ugovaranja instrumenata osiguranja.

 

Kreditni kalkulator

Provjerite odgovara li gotovinski kredit za pomorce u dolarima vašim potrebama. Koristite naš kreditni kalkulator za informativni izračun kredita kako biste odredili optimalan iznos i ratu kredita!

Gotovinski kredit za pomorce u dolarima

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u USD EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (USD) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (USD)
5,99% za cijeli period otplate365.0006,16%1525.476
8410.000 6,16%14612.269
12030.000 6,16%33339.954

Osiguranje povrata kredita za Gotovinske kredite

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

Za sve iznose kredita:

 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđene kod javnog bilježnika

Model s jamcima

 • Za iznose od protuvrijednosti 10.001 eura do 30.000 eura:
 • najmanje jedan jamac
 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za jamce, potvrđene kod javnog bilježnika

Model bez jamaca

 • Za iznose od protuvrijednosti 10.001 eura do 30.000 eura:
 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita), odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita

 

Potrebna dokumentacija za Gotovinske kredite

Model s jamcima

Model bez jamaca

 • popunjeni Zahtjev za kredit
 • potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita i sudužnika uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja
 • administrativna zabrana - valutna
 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita), odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita