Gotovinski krediti za pomorce

Za pomorce u OTP banci imamo posebnu ponudu gotovinskih kredita koji se mogu ugovoriti u eurima i dolarima, uz otplatu do 10 godina.  

Odlučite li se za gotovinski kredit za pomorce u eurima možete ostvariti kamatnu stopu 6,49%, efektivna kamatna stopa (EKS) 7,03%, fiksnu za cijeli period otplate kredita uz otplatu do 10 godina.  
Iskoristite prednosti gotovinskog kredita za pomorce u dolarima s fiksnom kamatnom stopom 5,99%, efektivna kamatna stopa (EKS) 6,50% za cijeli period otplate kredita, uz rok otplate do 10 godina.