Gotovinski krediti s promjenjivom kamatnom stopom u HRK

Gotovinski krediti s promjenjivom kamatnom stopom u HRK

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

  • Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući ili devizni račun u OTP banci.

Kamatna stopa:

  • Promjenjiva od 4,43% do 5,43% godišnje (EKS* od 4,83% do 5,87%)

Kamatna stopa ovisi o individualnom odnosu klijenta s Bankom.

Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj fiksnog dijela promjenjive kamatne stope i šestomjesečne Nacionalne referentne stope (NRS1), koja na dan 2.1.2021. godine za valutu HRK iznosi 0,17%.

Napomena: Kamatne stope važeće su do sljedećeg redovnog usklađivanja promjenjivih kamatnih stopa sukladno Politici mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom OTP banke.

Visina kredita:

  • do 300.000 kuna

Iznos kredita ovisi o kreditnoj sposobnosti klijenta, individualnom odnosu klijenta s Bankom te ukupnoj izloženosti klijenta.

Trošak odobravanja kredita:

  • bez troška odobravanja

Rok otplate:

  • Do 10 godina

Način korištenja:

  • isplata na tekući račun korisnika

Način plaćanja, u jednakim mjesečnim anuitetima i to:

 

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na iznos kredita od 75.000 kuna uz rok otplate kredita od 7 godina, uz navedene kamatne stope te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 11 kuna mjesečno te interkalarna kamata za jedan mjesec.

 

Imate račun otvoren u drugoj banci, trebate dodatna sredstva a ne možete mijenjati banku? Zatražite poziv od Kontakt centra OTP banke i saznajte sve o uvjetima posebne ponude gotovinskog kredita.

Kreditni kalkulator

Provjerite odgovaraju li gotovinski krediti s promjenjivom kamatnom stopom u kunama vašim potrebama. Koristite naš kreditni kalkulator za informativni izračun kredita kako biste odredili optimalan iznos i ratu kredita!

Gotovinski kredit s promjenjivom kamatom u HRK

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u HRK EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (HRK) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (HRK)
4,93% promjenjiva3645.0005,56%1.34749.080
84115.0005,24%1.622137.606
120300.0005,11%3.172383.141

Bez dodatnih instrumenata osiguranja

  • Mogućnost dobrovoljnog ugovaranja police životnog osiguranja

Za sve iznose kredita:

  • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđene kod javnog bilježnika

 

Potrebna dokumentacija za Gotovinske kredite