Gotovinski krediti za umirovljenike

Kako biste što više uživali u danima zaslužene mirovine tu je za vas gotovinski kredit za umirovljenike koji možete ugovoriti uz period otplate do 4 godina, za iznose od 400 do 5000 eura u protuvrijednosti u kunama i uz fiksnu kamatnu stopu za cijeli period otplate kredita.    

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

  • Gotovinski krediti za umirovljenike mogu ugovoriti svi kreditno sposobni umirovljenici (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca*.

Valuta:

  • EUR

Visina kredita:

  • od protuvrijednosti 400 do 5.000 eura

Kamatna stopa:

  • Fiksna kamatna stopa 6,49% godišnje, efektivna kamatna stopa (EKS) 7,34%

Trošak odobravanja kredita:

  • bez troška odobravanja kredita

Rok otplate:

  • od 1 do 4 godine

Način korištenja:

Otplata kredita:

  • Otplata kredita vrši se u jednakim mjesečnim anuitetima.

 

 

* Klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

** EKS je izračunat na iznos kredita od 5.000 eura uz rok otplate kredita od 4 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 11 kuna te interkalarna kamata za jedan mjesec, a nisu uključeni dodatni troškovi koji se ne mogu unaprijed utvrditi poput ugovaranja instrumenata osiguranja, s obzirom da visina troškova ovisi o instrumentima osiguranja koji se ugovaraju pojedinačnim ugovorom o kreditu.

Gotovinski kredit za umirovljenike

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
6,49% za cijeli period otplate363.0007,77%923.380
485.000 7,34%1195.789

Osiguranje povrata kredita za Gotovinske kredite za umirovljenike

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

Za sve iznose kredita:

  • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđene kod javnog bilježnika

Za klijente od 71 godine starosti:

  • najmanje jedan jamac kojemu broj godina zajedno s rokom dospijeća ne prelazi 71 godinu
  • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za jamce, potvrđene kod javnog bilježnika

 

Potrebna dokumentacija za Gotovinske kredite za umirovljenike

Model s jamcima

Model bez jamaca