Gotovinski krediti za liječnike, medicinsko osoblje i stomatologe u eurima

Gotovinski kredit namijenjen liječnicima, medicinskom osoblju i stomatolozima može se ugovoriti uz period otplate do 10 godina, za iznose do 25.000 eura i s fiksnom kamatnom stopom 6,49% za cijeli period otplate, efektivna kamatna stopa (EKS) 6,68%. 

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

 • Svi kreditno sposobni liječnici i medicinsko osoblje (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno u roku od 3 mjeseca.*

Valuta:

 • EUR

Visina kredita:

 • od protuvrijednosti 1.000 do 25.000 eura

Kamatna stopa:

 • Kamatna stopa je fiksna i iznosi 6,49% godišnje, EKS 6,68%**

Trošak odobravanja kredita:

 • bez troška odobravanja kredita

Rok otplate:

 • od 1 do 10 godina

Način korištenja:

Otplata kredita:

 • Otplata kredita vrši se u jednakim mjesečnim anuitetima, putem trajnog naloga s tekućeg računa. Anuiteti se utvrđuju u eurima, odnosno, američkim dolarima i uplaćuju u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB na dan uplate. Klijent može izabrati datum dospijeća mjesečnog anuiteta.

 

 

* Klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

** EKS je izračunat na prosječan iznos kredita i prosječni rok otplate za 2016. godinu te bez naknade za obradu kredita. U EKS nisu uključni troškovi te usluge koje se ne mogu unaprijed utvrditi poput ugovaranja instrumenata osiguranja.

Gotovinski kredit za liječnike, medicinsko osoblje i stomatologe u eurima

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
6,49% za cijeli period otplate365.0006,67%1535.517
8410.000 6,68%14812.471
12025.000 6,68%28434.054

Osiguranje povrata kredita za Gotovinske kredite za liječnike i medicinsko osoblje

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

Za sve iznose kredita:

 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđene kod javnog bilježnika

Model s jamcima

Za iznose od protuvrijednosti 8.001 eura do 25.000 eura:

 • najmanje jedan jamac
 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za jamce, potvrđene kod javnog bilježnika

Model bez jamaca

Za iznose od protuvrijednosti 8.001 eura do 25.000 eura:

 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita), odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita

 

Potrebna dokumentacija za Gotovinske kredite za liječnike i medicinsko osoblje

Model s jamcima

Model bez jamaca

 • popunjeni zahtjev za kredit
 • potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita i sudužnika uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja
 • administrativna zabrana - valutna
 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita), odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita