Gotovinski kredit s promjenjivom kamatnom stopom 6,13% u EUR

Gotovinski krediti

Gotovinski kredit u eurima možete ugovoriti i uz promjenjivu kamatnu stopu od 6,13% godišnje, efektivna kamatna stopa (EKS) 6,62% s rokom otplate do 10 godina. Provjerite zadovoljavate li sve uvjete kredita, a uz kreditni kalkulator pronađite optimalan iznos kredita i otplatne rate.

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

  • Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući ili devizni račun u OTP banci.

Kamatna stopa:

  • Promjenjiva kamatna stopa 6,13% godišnje, (EKS 6,62%)*

Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj šestomjesečne Nacionalne referentne stope – NRS1, koja na dan 02.01.2020. godine za valutu EUR iznosi 0,25% i fiksnog dijela promjenjive kamatne stope.

Visina kredita:

  • U kunskoj protuvrijednosti do 40.000 eura

Trošak odobravanja kredita:

  • bez troška odobravanja kredita

Rok otplate:

  • od 1 do 10 godina

Način korištenja:

  • isplata na tekući račun korisnika

Način plaćanja, u jednakim mjesečnim anuitetima i to:

 

* EKS je izračunat na iznos kredita od 10.000 eura uz rok otplate kredita od 10 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 11 kuna te interkalarna kamata za jedan mjesec.

 

Kreditni kalkulator

Provjerite odgovara li gotovinski kredit s promjenjivom kamatnom stopom u eurima vašim potrebama. Koristite naš kreditni kalkulator za informativni izračun kredita kako biste odredili optimalan iznos i ratu kredita!

 

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske. 

 

Gotovinski s promjenjivom kamatnom stopom u EUR

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
6,13%365.0006,95%1525.566
8410.000 6,62%14712.500
12040.000 6,38%44753.985

Bez dodatnih instrumenata osiguranja

  • Mogućnost dobrovoljnog ugovaranja police životnog osiguranja

Za sve iznose kredita:

  • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđene kod javnog bilježnika

 

Potrebna dokumentacija za Gotovinske kredite