Gotovinski kredit s fiksnom kamatnom stopom 7,49% u HRK

Našu ponudu prilagođavamo vašim mogućinostima. Iskoristite prednosti gotovinskog kredita koji možete ugovoriti za iznose do 225.000 kuna s rokom otplate do 10 godina s fiksnom kamatnom stopom 7,49%, efektivna kamatna stopa (EKS) 8,10%.

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

 • Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući ili devizni račun u OTP banci.

Kamatna stopa:

 • Fiksna kamatna stopa 7,49% godišnje, (EKS 8,10%)*

Visina kredita:

 • Do 225.000 kuna

Trošak odobravanja kredita:

Rok otplate:

 • do 10 godina

Način korištenja:

 • isplata na tekući račun korisnika

Način plaćanja, u jednakim mjesečnim anuitetima i to:

 

* EKS je izračunat na prosječni iznos kredita i prosječni rok otplate za 2016. godinu te uz naknadu za obradu kredita. U EKS nisu uključni troškovi te usluge koje se ne mogu unaprijed utvrditi poput ugovaranja instrumenata osiguranja.

 

Kreditni kalkulator

Provjerite odgovara li Gotovinski kredit s fiksnom kamatnom stopom 7,49% u kunama vašim potrebama. Koristite naš kreditni kalkulator za informativni izračun kredita kako biste odredili optimalan iznos i ratu kredita!

Gotovinski s fiksnom kamatnom stopom 7,49% u HRK

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u HRK EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (HRK) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (HRK)
7,49% za cijeli period otplate3645.0008,47%1.40050.844
84115.000 8,08%1.763149.294
120225.000 7,99%2.670322.650

Osiguranje povrata kredita za Gotovinske kredite

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

Za sve iznose kredita:

 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđene kod javnog bilježnika

Model s jamcima

 • Za iznose od protuvrijednosti 10.001 eura do 30.000 eura:
 • najmanje jedan jamac
 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za jamce, potvrđene kod javnog bilježnika

Model bez jamaca

 • Za iznose od protuvrijednosti 10.001 eura do 30.000 eura:
 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita), odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita

 

Potrebna dokumentacija za Gotovinske kredite

Model s jamcima

Model bez jamaca

 • popunjeni Zahtjev za kredit
 • potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita i sudužnika uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja
 • administrativna zabrana -  kunska
 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita), odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita