Gotovinski kredit s fiksnom kamatnom stopom 5,75% u HRK

Gotovinski kredit u HRK

Našu ponudu prilagođavamo vašim mogućnostima. Iskoristite prednosti gotovinskog kredita koji možete ugovoriti za iznose do 225.000 kuna s fiksnom kamatnom stopom 5,75%, efektivna kamatna stopa (EKS) 6,22%.uz rok otplate do 5 godina ili uz rok otplate do 10 godina uz uvjet da neopterećeni dio vaše neto plaće iznosi jedan mjesečni anuitet uvećan za 6.000 kuna

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

  • Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući ili devizni račun u OTP banci.

Kamatna stopa:

  • Fiksna kamatna stopa 5,75% godišnje, (EKS 6,22%)*za rok otplate do 5 godina ili uz rok otplate do 10 godina za klijente kojima je neopterećeni dio neto plaće u visini najmanje jednog mjesečnog anuiteta uvećanog za 6.000 kuna, sukladno važećem izračunu kreditne sposobnosti, a kreditna sposobnost klijenta se utvrđuje individualno sukladno aktima banke.

Visina kredita:

  • Do 225.000 kuna

Trošak odobravanja kredita:

  • bez troška odobravanja kredita

Rok otplate:

  • od 1 do 10 godina

Način korištenja:

  • isplata na tekući račun korisnika

Način plaćanja, u jednakim mjesečnim anuitetima i to:

 

* EKS je izračunat na iznos kredita od 75.000 kuna uz rok otplate kredita od 5 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 11 kuna mjesečno te interkalarna kamata za jedan mjesec.

 

Kreditni kalkulator

Provjerite odgovara li Gotovinski kredit s fiksnom kamatnom stopom 5,75% u kunama vašim potrebama. Koristite naš kreditni kalkulator za informativni izračun kredita kako biste odredili optimalan iznos i ratu kredita!

 

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske. 

 

Gotovinski s fiksnom kamatnom stopom 5,75% u HRK

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u HRK EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (HRK) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (HRK)
5,75% za cijeli period otplate3645.0006,45%1.36449.709
84115.000 6,11%1.666141.431
120225.000 6,01%2.470298.760

Bez dodatnih instrumenata osiguranja

  • Mogućnost dobrovoljnog ugovaranja police životnog osiguranja

Za sve iznose kredita:

  • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđene kod javnog bilježnika

Potrebna dokumentacija za Gotovinske kredite