Gotovinski kredit s fiksnom kamatnom stopom 6,75% u HRK

Gotovinski kredit u HRK

Odabirom gotovinskog kredita u kunama iskoristite prednosti fiksne kamatne stope 6,75% godišnje, efektivna kamatna stopa (EKS) 7,25%, uz rok otplate do 10 godina. 

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

  • Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući ili devizni račun u OTP banci.

Kamatna stopa:

  • Fiksna kamatna stopa 6,75% godišnje, (EKS 7,25%)*

Visina kredita:

  • Do 225.000 kuna

Trošak odobravanja kredita:

  • bez troška odobravanja kredita

Rok otplate:

  • od 7 do 10 godina

Način korištenja:

  • isplata na tekući račun korisnika

Način plaćanja, u jednakim mjesečnim anuitetima i to:

 

* EKS je izračunat na iznos kredita od 75.000 kuna uz rok otplate kredita od 10 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 11 kuna mjesečno te interkalarna kamata za jedan mjesec.

 

Kreditni kalkulator

Provjerite odgovara li gotovinski kredit s fiksnom kamatnom stopom 6,75% u kunama vašim potrebama. Koristite naš kreditni kalkulator za informativni izračun kredita kako biste odredili optimalan iznos i ratu kredita!

 

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske. 

 

Gotovinski s fiksnom kamatnom stopom 6,75% u HRK

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u HRK EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (HRK) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (HRK)
6,75% za cijeli period otplate9645.0007,51%60859.667
108115.000 7,18%1.424155.586
120225.000 7,10%2.584312.593

Bez dodatnih instrumenata osiguranja

  • Mogućnost dobrovoljnog ugovaranja police životnog osiguranja

Za sve iznose kredita:

  • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđene kod javnog bilježnika

 

Potrebna dokumentacija za Gotovinske kredite