Gotovinski kredit s fiksnom kamatnom stopom 5,25% u EUR

Gotovinski krediti

Odabirom ovog gotovinskog kredita u eurima iskoristite prednosti fiksne kamatne stope 5,25% godišnje, efektivna kamatna stopa (EKS) 5,68%, uz rok otplate do 10 godina, uz uvjet da je neopterećeni dio neto plaće u visini najmanje jednog mjesečnog anuiteta uvećanog za 6.000 kuna ili na rok od 5 godina uz ugovaranje police osiguranja uz jednokratno plaćanje premije.

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

  • Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući ili devizni račun u OTP banci.

Kamatna stopa:

  • Fiksna kamatna stopa 5,25% godišnje (EKS 5,68%)*

Visina kredita:

  • U kunskoj protuvrijednosti do 40.000 eura

Trošak odobravanja kredita:

  • bez troška odobravanja kredita

Rok otplate:

  • od 1 do 10 godina za klijente kojima je neopterećeni dio neto plaće u visini najmanje jednog mjesečnog anuiteta uvećanog za 6.000 kuna
  • od 1 do 5 godina uz ugovaranje police osiguranja uz jednokratno plaćanje

Način korištenja:

  • isplata na tekući račun korisnika

Način plaćanja, u jednakim mjesečnim anuitetima i to:

  • trajnim nalogom s tekućeg ili deviznog računa

 

* EKS je izračunat na iznos kredita od 10.000 eura uz rok otplate kredita od 10 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 11 kuna te interkalarna kamata za jedan mjesec.

 

Kreditni kalkulator

Provjerite odgovara li gotovinski kredit s fiksnom kamatnom stopom 5,25% u eurima vašim potrebama. Koristite naš kreditni kalkulator za informativni izračun kredita kako biste odredili optimalan iznos i ratu kredita!

 

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske. 

 

Gotovinski s fiksnom kamatnom stopom 5,25% u EUR

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
5,25% za cijeli period otplate365.0006,03%1505.491
8410.000 5,70%14312.141
12040.000 5,46%42951.853

Dodatni instrumenti osiguranja

  • Ugovaranje police osiguranja života uz jednokratno plaćanje premije

Za sve iznose kredita:

  • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđene kod javnog bilježnika

 

Potrebna dokumentacija za Gotovinske kredite