Gotovinski kredit s fiksnom kamatnom stopom 5,49% u EUR

Odabirom ovog gotovinskog kredita u eurima iskoristite prednosti fiksne kamatne stope 5,49% godišnje, efektivna kamatna stopa (EKS) 5,96%, uz rok otplate do 10 godina, uz uvjet da je neopterećeni dio neto plaće u visini najmanje jednog mjesečnog anuiteta uvećanog za 4.000 kuna.

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

 • Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući ili devizni račun u OTP banci.

Kamatna stopa:

 • Fiksna kamatna stopa 5,49% godišnje (EKS 5,96%)*, za klijente kojima je neopterećeni dio neto plaće u visini najmanje jednog mjesečnog anuiteta uvećanog za 4.000 kuna, sukladno važećem izračunu kreditne sposobnosti, a kreditna sposobnost klijenta se utvrđuje individualno sukladno aktima banke.

Visina kredita:

 • U kunskoj protuvrijednosti do 30.000 eura

Trošak odobravanja kredita:

Rok otplate:

 • do 10 godina

Način korištenja:

 • isplata na tekući račun korisnika

Način plaćanja, u jednakim mjesečnim anuitetima i to:

 • trajnim nalogom s tekućeg ili deviznog računa

 

* EKS je izračunat na prosječni iznos kredita i prosječni rok otplate za 2016. godinu te uz naknade za obradu kredita. U EKS nisu uključeni troškovi te usluge koje se ne mogu unaprijed utvrditi poput ugovaranja instrumenata osiguranja.

 

Kreditni kalkulator

Provjerite odgovara li gotovinski kredit s fiksnom kamatnom stopom 5,49% u eurima vašim potrebama. Koristite naš kreditni kalkulator za informativni izračun kredita kako biste odredili optimalan iznos i ratu kredita!

Gotovinski s fiksnom kamatnom stopom 5,49% u EUR

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
5,49% za cijeli period otplate365.0006,33%1515.485
8410.000 5,95%14412.168
12030.000 5,86%32539.191

Osiguranje povrata kredita za Gotovinske kredite

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

Za sve iznose kredita:

 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđene kod javnog bilježnika

Model s jamcima

Za iznose od protuvrijednosti 10.001 eura do 30.000 eura:

 • najmanje jedan jamac

 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za jamce, potvrđene kod javnog bilježnika

Model bez jamaca

Za iznose od protuvrijednosti 10.001 eura do 30.000 eura:

 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita), odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita

 

Potrebna dokumentacija za Gotovinske kredite

Model s jamcima

Model bez jamaca

 • popunjeni Zahtjev za kredit

 • potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita i sudužnika uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja

 • administrativna zabrana - valutna

 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita), odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita