Police osiguranja

Police Croatia osiguranja u poslovnicama OTP banke moguće je realizirati od 01. lipnja 2015. godine. Iskustvo i kvaliteta usluga osigurali su Croatia osiguranju respektabilnu tržišnu poziciju u segmentu životnih i neživotnih osiguranja, a kao dodatni element u ponudi proizvoda je i dopunsko osiguranje Croatia zdravstvenog osiguranja, tvrtke kćeri Croatia osiguranja.

Neživotna osiguranja

Croatia imovina – paket osiguranje građevinskog dijela i stvari kućanstva

Paket osiguranja kojim osiguravamo građevinski dio nekretnine kao i stvari kućanstva. Osiguranjem građevinskog dijela nekretnine zaštićeni ste od sljedećih rizika: požar, izravni udar groma, oluja, eksplozija, udar motornog vozila,pad i udar letjelice,javno okupljanje, demonstracija i štrajk, tuča, poplava, bujica i visoki vodostaj, izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi.

Osiguranjem stvari kućanstva birate jedan od 3 programa ovisno o namjeni nekretnine: nastanjeni, nenastanjeni i apartmani.

Osiguranjem su pokriveni slijedeći rizici: požar, direktni udar groma, eksplozija, pad i udar letjelice, manifestacija i demonstracija, oluja, tuča, poplava, bujica, klizanje tla i odron zemljišta, snježna lavina i pritisak snijega, izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi.

Iskoristite akciju, ugovorite policu Croatia Imovina u poslovnicama OTP banke do 30.09.2017. uz 30% popusta!

 

Putno zdravstveno osiguranje

Ako putovanje iznenada „krene drugačijim smjerom“, putno osiguranje pokrit će medicinske troškove nastale uslijed nesretnog slučaja ili bolesti u inozemstvu. Uz osnovnu policu možete ugovoriti i dopunske rizike: dodatna nezgoda, gubitak prtljage, odgovornost i Croatia asistencija. 

Osiguranje od nezgode

Odaberite jedan od unaprijed skrojenih paketa Klasik, Klasik plus (Model 1 i Model 2), Aktiv i Aktiv+ i osigurajte se od posljedica nesretnog slučaja. Osnovni rizici koji su uključeni u policu su trajni invaliditet i smrt uslijed nezgode. Za ugovaranje police nije Vam potreban liječnički pregled, a premija osiguranja jednaka je za sve osobe, bez obzira na dob, zanimanje i zdravstveno stanje.

Osiguranje imovine – građevinski dio

Bilo da se radi o vašoj kući, stanu, vikendici ili apartmanu vašu imovinu (građevinski dio nekretnine) možete osigurati od sljedećih rizika: požar i udar groma, eksplozija, oluja, tuča, udar vlastitog ili nepoznatog motornog vozila u osiguranu građevinu, pad ili udar letjelice, manifestacije i demonstracije, poplava, bujica i visoka voda, izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi te dopunska  pokrića za rizik potresa, odgovornost iz vlasništva te klizanje i odron tla (za kuće). Policu osiguranja možete ugovoriti na jednu godinu i na veći broj godina (uz ostvarenje popusta). Polica osiguranja može poslužiti i kao zalog. 

Popusti:

 • 5% za trajanje osiguranja od 5 do 9 godina
 • 10% za trajanje osiguranja od 10 i više
 • 5% za gotovinsko plaćanje

 

Osiguranje života

Osigurajte svoju i budućnost svoje obitelji uz police osiguranja života Croatia osiguranja d.d..

 • Basic je mješovito životno osiguranje za slučaj smrti i doživljenja s jednostrukom osiguranom svotom za smrt uslijed nezgode.
 • Premium je mješovito životno osiguranje za slučaj smrti i doživljenja s dvostrukom osiguranom svotom za smrt uslijed nezgode. Pristupna dob osiguranika je najmanje 14, najviše 65 godina, a osiguranje se ugovora na rok od 10 do 30 godina uz mogućnost uplata mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje. 
 • Exclusive je polica osiguranja života za slučaj smrti i doživljenja s jednokratnom uplatom premije. Osiguranje se može ugovoriti na rok od 10 do 30 godina, a pristupna je dob osiguranika od najmanje 14 do najviše 65 godina.

Uz osiguranje života, moguće je ugovoriti i dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (trajnog invaliditeta, dnevne naknade za liječenje u bolnici, smrti izazvane nesretnim slučajem) i dopunsko osiguranje od teško bolesnih stanja.

Pogodnosti polica osiguranja života Basic, Premium i Exclusive:

 • polica osiguranja života omogućuje vam sudjelovanje u dobiti Croatia osiguranja,
 • za rođenje djeteta majci djeteta daruju se novčana sredstva,
 • polica može poslužiti kao zalog (kolateral),
 • nakon isteka police osiguranom svotom uvećanom za dobit raspolažete prema vlastitoj želji.

Riziko osiguranje

Osiguranje u slučaju smrti korisnika kredita kojim se pruža korisnikovim nasljednicima financijsku zaštita od mogućeg duga po kreditu. U poslovnicama OTP banke možete ugovoriti Riziko osiguranje koje vama najviše odgovara, s konstantnom osiguranom svotom (ista osigurana svota kroz cijeli period otplate kredita)  ili s opadajućom osiguranom svotom (iznos osigurane svote prati iznos glavnice kroz period otplate kredita).

Croatia Stipendija

Policom Croatia Stipendija svojoj djeci osigurajte kvalitetno školovanje, ili jednostavno lakši početak samostalnog života.Odabirom iznosa koji ugovaratelj odredi može uplatiti – mjesečno, godišnje ili odjednom, a osiguratelj se obvezuje korisniku osiguranja isplaćivati osobnu rentu u obliku mjesečne naknade iz osiguranja. 

Isplata ugovorene rente može biti:

 • odgođena – nakon protoka vremena odgode u trajanju od 5 do 20 godina; plaćanje premije može biti  jednokratno ili  višekratno; isplata može biti od 14. – 30. godine života
 • neodgođena – u mjesecu koji slijedi nakon ugovaranja osiguranja; plaćanje premije je jednokratno; isplata može trajati 2 – 10 godina (do max 30. godine života)

Osigurati se mogu djeca starosti od 30 dana do 20 godina kod odgođene rente, odnosno u dobi od 14 do 28 godina kod neodgođene rente. 

U slučaju višekratnog plaćanja, minimalna (godišnja) premija iznosi 180,00 EUR, a može se plaćati mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje. U slučaju jednokratnog plaćanja, minimalna premija iznosi 1.000,00 EUR.

Krug života

Krug života je doživotno osiguranje za slučaj smrti prvenstveno je namijenjeno za ublažavanje posljedica visokih troškova pogreba, pri čemu osigurani iznos nije namjenski vezan za pokrivanje troškova pogreba već obitelj raspolaže novcem prema vlastitoj potrebi. Osiguranje mogu ugovoriti svi klijenti pristupne dobi od 18 do 70 godina. Osim dobne granice, nema drugih uvjeta i nije potreban liječnički pregled. 

Ovisno o starosnoj dobi i visini premije, osigurani iznos može biti od minimalnih 1.000 eura do najviše 10.000 eura.

Rok plaćanja premije je od 5 do 20 godina, a najmanja mjesečna premija osiguranja može iznositi 5 eura. Plaćanje premije može se izvršavati mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje.

 

 Dodatne informacije potražite na web stranici Croatia zdravstvenog osiguranja ili nas posjetite u najbližoj poslovnici OTP banke.