Auto krediti

Gotovinski kredit za kupnju eko vozila
Gotovinski kredit za kupnju eko vozila

Zeleno svjetlo za električna vozila! Vozite se na električni pogon uz OTP Gotovinski kredit za kupnju eko vozila.

Gotovinski krediti za kupnju eko vozila u HRK
Vozite se na električni pogon uz OTP Gotovinski kredit za kupnju eko vozila u kunama bez naknade za obradu kredita, bez troška javnog bilježnika, bez naknade za prijevremenu otplatu kredita i uz najpovoljniju kamatnu stopu na tržištu!
Gotovinski krediti za kupnju eko vozila u EUR
Vozite se na električni pogon uz OTP Gotovinski kredit za kupnju eko vozila u eurima bez naknade za obradu kredita, bez troška javnog bilježnika, bez naknade za prijevremenu otplatu kredita i uz najpovoljniju kamatnu stopu na tržištu!