Tim za poslove depozitara

Tim za poslove depozitara

Tim za poslove depozitara bavi se poslovima vezanim uz uspostavljanje poslovnog odnosa s društvima za upravljanje fondovima za račun fondova, te svakodnevnim praćenjem i kontroliranjem zakonske usklađenosti fondova, odnosno provođenjem svih kontrolnih poslova zakonom propisanih depozitaru.

Poslovi depozitara

 • pohrana i/ili evidencija zasebne imovine fonda
 • kontinuirano praćenje novčanih tokova fonda
 • namira financijskih instrumenata iz zasebne imovine fonda
 • vođenje računa za imovinu fonda i odjeljivanje imovine fonda sukladno zakonskim propisima
 • provjera izdavanja, otkupa i isplata udjela, sukladno zakonskim propisima i prospektom fonda
 • kontrolu da li se imovina fonda ulaže u skladu s važećim propisima
 • potvrđivanje da je izračun neto vrijednosti imovine fonda te cijena udjela u fondu obavljen u skladu s važećim propisima
 • izvještavanje regulatora
 • izvršavanje naloga društva za upravljanje u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj fonda ako su isti u skladu s važećim propisima
 • korporativne akcije vezane za imovinu fonda
 • naplata prihoda i drugih prava dospjelih u korist fonda, a koji proizlaze iz njegove imovine
 • prijavljivanje regulatoru svako ozbiljnije ili teže kršenje važećih propisa
 • ostale aktivnosti definirane regulativom koja pokriva obavljanje poslova depozitara