Tim trgovanja

Tim trgovanja

Tim trgovanja je organizacijska jedinica unutar Odjela riznice – Direkcija financijska tržišta. Uloga Tima trgovanja je trgovina proizvodima riznice za ime i račun banke. Prilikom vođenja trgovačkih pozicija (Trading book) istodobno pruža kotacije i osigurava likvidnost Službi prodaje proizvoda riznice (Sales Unit), kao i podršku Odjelu upravljanja aktivom i pasivom (ALM-u) prilikom izvršavanja naloga (Structural book) u vezi proizvoda financijskih tržišta. Pored navedenog, Tim trgovanja pruža analitičku, savjetodavnu i informativne podrške, povezanim odjelima i ostalim sektorima unutar banke koji se tiču djelokruga financijskih tržišta.

Djelokrug poslovanja Tima pokriva sljedeća područja:

 

FX poslovi

 • Trgovanje stranim valutama na domaćem i međunarodnom tržištu
 • Trgovanje financijskim izvedenicama (derivatima) na domaćem i međunarodnom tržištu
 • Praćenje i nadzor najnovijih deviznih kretanja i trendova na domaćem i međunarodnom tržištu.

Poslovi novčanog tržišta

 • Poslovi plasiranja i uzimanja depozita na domaćem i međunarodnom tržištu novca
 • Dogovaranje poslova zamjene valuta (swap)
 • Kontribucija kamatnih stopa za službeno domaće međubankarsko tržište (ZIBOR)
 • Sudjelovanje na aukcijama trezorskih zapisa Ministarstva financija
 • Trgovanje trezorskim zapisima MF na sekundarnom tržištu

Poslovi tržišta kapitala

 • Sudjelovanje u primarnoj emisiji obveznica i ostalih instrumenata s fiksnim prinosom na domaćem tržištu
 • Kupoprodaja domaćih i stranih obveznica na sekundarnom tržištu

Trgovanje efektivnim novcem

 • Trgovanja domaćim i stranim efektivnim novcem na domaćem i međunarodnom tržištu.
 • Dogovaranje opskrbe trezora Banke efektivnim novcem (suvišak i dotacije).

Uz kontinuiranu prisutnost na domaćem i međunarodnom financijskom tržištu Tim obavlja i sljedeće aktivnosti

 • Sudjelovanje u vođenju kratkoročne likvidnosti, kako u domaćoj tako i u stranim valutama
 • Vođenje trgovačke devizne pozicije Banke
 • Kreiranje službene tečajne liste
 • Aktivna suradnja s regulatornim tijelima u cilju stvaranja profesionalnih uvjeta i razvoja lokalnog financijskog tržišta
 • Sudjelovanje u razvoju novih proizvoda i analiza mogućnosti koje pruža tržište.