Riznica

Riznica
Riznica

Odjel riznice OTP banke sastoji se od tima trgovanja i tima prodaje proizvoda riznice.

Ako Vaša kompanija sklapa transakcije direktno s timom prodaje proizvoda riznice, obratite pažnju na naše kontakt podatke:

E-mail:

Trading@otpbanka.hr

Treasury_Sales@otpbanka.hr

Telefon: 072 20 6480

Telefon: 072 20 4620

Telefon: 072 20 1746

Uloga Tima prodaje proizvoda riznice je trgovina proizvodima riznice s klijentima bake. Pored navedenog, Timu prodaje proizvoda riznice u cilju je njegovanje dobrih odnosa s klijentima banke, te pružanje istim svim potrebnim informacija koji se tiču djelokruga financijskih tržišta.
Tim trgovanja je organizacijska jedinica unutar Odjela riznice – Direkcija financijska tržišta. Uloga Tima trgovanja je trgovina proizvodima riznice za ime i račun banke. Prilikom vođenja trgovačkih pozicija (Trading book) istodobno pruža kotacije i osigurava likvidnost Službi prodaje proizvoda riznice (Sales Unit), kao i podršku Odjelu upravljanja aktivom i pasivom (ALM-u) prilikom izvršavanja naloga (Structural book) u vezi proizvoda financijskih tržišta.