Novosti OTP banke za financijska tržišta

01.03.2019.
Konsolidirana računovodstvena dobit za 2018. iznosila je 318,3 milijarde forinti u baznom razdoblju. Tijekom godine ukupne su stavke usklađenja činile su  -7 milijarda forinti nakon oporezivanja, od čega se +15,3 milijarde forinti nakon oporezivanja pojavljuje u računovodstvenoj dobiti za četvrti kvartal. U 2018. OTP grupa zabilježila je najbolji rezultat ikad, 325,3 milijarde (više od milijardu eura) usklađene dobiti nakon oporezivanja (+15 posto na godišnjoj razini). Efektivna porezna stopa smanjena je za 1,3 postotna boda na 10,3 posto. Dobit prije oporezivanja narasla je za 13 posto...
28.02.2019.
Potpisan je ugovor o kupnji kojom će Crnogorska komercijalna banka, podružnica mađarske OTP banke, steći većinski udio u Société Générale Montenegro banci, crnogorskoj podružnici grupe Société Générale.  S tržišnim udjelom od oko 11,5 posto, Société Générale Montenegro četvrta je najveća banka na crnogorskom tržištu i univerzalnom ponudom aktivna je u prodajnom i korporativnom segmentu. Ovom se transakcijom dodatno jača tržišni položaj OTP grupe u Europi, a posebno na području središnje i istočne...
06.02.2019.
Potpisan je ugovor o kupnji kojom će mađarska OTP banka steći većinski udio u Mobiasbanca – Groupe Société Générale, moldavskoj podružnici grupe Société Générale i povezanim društvima. Očekuje se da će financijski proces stjecanja većinskog udjela biti dovršen sljedećih mjeseci, ovisno o svim potrebnim regulatornim odobrenjima. S tržišnim udjelom od oko 13,3 posto i univerzalnom ponudom financijskih usluga, Mobiasbanca – Groupe Société Générale četvrta ...
25.01.2019.
Od nedjelje 27.01.2019. godine na snagu stupa puna primjena Zakona o tržištu kapitala. U procesu usklađenja sa Zakonskim odredbama Banka je promijenila postojeći proces rada na način da s Klijentom prije realizacija budućih naloga za kupnju ili prodaju udjela u investicijskim fondovima pod upravljanjem OTP invest društva za upravljanje fondovima d.o.o., treba biti potpisan Ugovor za ulaganje u investicijske fondove OTP invest društva za upravljanje investicijskim fondovima. Ugovor koji je u potpunosti usklađen sa Zakonom možete potpisati u Vama najbližoj poslovnici.
16.01.2019.
Na temelju ugovora o kupoprodaji potpisanog 1. kolovoza 2018., izvršena je transakcija kojom je DSK banka, članica OTP grupe, stekla 99,74 posto udjela u Société Générale Expressbank, bugarskoj podružnici grupe Société Générale i povezanim društvima. Očekuje se da će proces integracije banaka biti dovršen 2020. S tržišnim udjelom od oko 6,4 posto i univerzalnom ponudom financijskih usluga, Société Générale Expressbank sedma je najveća bugarska banka. OTP banka prisutna je na ovom tržištu od 2003. kroz poslovanje DSK banke, koja je ne samo ostvarivala kontinuirano dobre rezultate, nego i...
13.12.2018.
OTP Banka Hrvatska d.d. ovim putem javno objavljuje da je dana 21.11.2018. zaprimila od strane Hrvatske narodne banke pisanu suglasnost za primjenu unutar grupnog izuzeća od obveze poravnanja OTC izvedenica sukladno čl. 4. st. 2. točke a),  Uredbe (EU) 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. (EMIR regulativa)   OTP Banka Hrvatska d.d. će primjenjivati navedeno izuzeće u poslovnim odnosima s društvom OTP Bank Nyrt., Budimpešta, 16. Nádor str., H-1056 Budimpešta, Mađarska, LEI oznake 529900W3MOO00A18X956, a koje ima poslovnu adresu u Europskoj Uniji, kao i OTP Banka Hrvatska d.d.,...
04.12.2018.
Tijekom proteklog vikenda uspješno je završen proces pripajanja Splitske banke OTP banci, koja od danas posluje kao jedinstvena banka. Banka će dalje poslovati pod imenom OTP banka Hrvatska d.d., sa sjedištem u Splitu. Središnje funkcije banke će, osim u Splitu, i dalje biti u Zadru i Zagrebu, s poslovnim centrima u Dubrovniku, Puli, Osijeku i Varaždinu. Ovim nastaje četvrta po veličini banka u Hrvatskoj s tržišnim udjelom od 11 posto, poslovno prisutna u svim regijama Hrvatske s mrežom od 147 poslovnica i više od 500 bankomata. „Spajanjem smo stvorili nacionalno snažnog tržišnog igrača, s...
04.12.2018.
Uspješno smo završili proces pripajanja, i sve poslovnice OTP banke su otvorene za rad s klijentima, a digitalni kanali raspoloživi za korištenje. Na ovim stranicama možete pronaći sve informacije o proizvodima i uslugama ili nazovite besplatni info telefon 0800 21 00 21 i/ili *OTP (*687). Još jednom vam se zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju!
19.11.2018.
Zbog procesa pripajanja Splitske banke d.d. OTP banci d.d., poslovnice banaka će biti zatvorene u subotu 1. prosinca i ponedjeljak, 3. prosinca. Poslovnice Splitske banke će i 30. studenoga raditi skraćeno do 14 sati. Također, u istom razdoblju nećete biti u mogućnosti obavljati transakcije putem Telefonskog, Internet i Mobilnog bankarstva. Kako pripajanjem OTP banci korisnici ovih usluga u Splitskoj banci počinju koristiti OTP Internet i Mobilno bankarstvo, molimo vas da sve detalje potražite na https://www.otpbanka.hr/hr/obavijest-o-online-uslugama. U navedenom periodu možete...
09.11.2018.
Konsolidirana računovodstvena dobit za devet mjeseci 2018. iznosila je 240,5 milijarda forinti (+13 posto na godišnjoj razini). Stavke usklađenja u prvih devet mjeseci iznosile su 22,3 milijarde forinti (poslije oporezivanja), od čega je gubitak od 6,8 milijarda forinti (poslije oporezivanja) iskazan u računovodstvenoj dobiti za treći kvartal. Treba spomenuti četiri stavke: -5,7 milijarda forinti otpisa goodwilla (pojava isključivo na konsolidiranoj razini); -1,4 milijarda forinti nakon oporezivanja akvizicijskog učinka povezanog uz troškove integracija Splitske banke te Vojvođanske banke; -...