Uvođenje eura - odgovori na vaša pitanja na jednom mjestu!

Uvođenje eura - odgovori na vaša pitanja na jednom mjestu!

Od 1. siječnja 2023. euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj.

Zato nam je važno da kao naš klijent znate što uvođenje eura znači za proizvode i usluge koje imate u OTP banci d.d. Kako biste se na vrijeme informirali, ispod smo pripremili odgovore na najvažnija pitanja.

Svim našim klijentima smo tri mjeseca prije uvođenja eura (od 1.10.2022.) poslali obavijest s bitnim informacijama. Naravno, ako vas još nešto bude zanimalo, uvijek nam se možete javiti.

 

Kune će se preračunavati u euro prema fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 1 EUR = 7,53450 kuna

 

 Izračun konverzije 

euro.hr tečajni kalkulator

 

Općenito o uvođenju eura

Pravila preračunavanja eura

Koja su pravila preračunavanja depozitnih, štednih, transakcijskih računa, drugih računa za plaćanje, platnih instrumenata i ostale evidencije?

Preračunavanje iz kuna u eure će biti bez naknade. Iznosi će se preračunavati prema fiksnom tečaju konverzije te prema pravilima preračunavanja i zaokruživanja koja su određena člankom 14. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. (matematičko pravilo zaokruživanja u odnosu na treću decimalu - druga decimala dobivena primjenom fiksnog tečaja zaokružuje se prema trećoj decimali).

Koja su pravila preračunavanja ugovora o depozitima, kreditima i drugim novčanim iskazima vrijednost?

Preračunavanje će se raditi prema pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz članka 14. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Sukladno navedenom, primjenjujemo matematičko pravilo zaokruživanja u odnosu na treću decimalu – druga decimala dobivena primjenom fiksnog tečaja i zaokruživanje prema trećoj decimali.

Štite li se kod preračunavanja interesi klijenata?

Pri preračunavanju se vodimo Etičkim kodeksom za transparentno uvođenje eura. Odlučili smo pristupiti tom kodeksu jer time jamčimo da ćemo preračunavanje raditi prema najvišim standardima čuvajući interese naših klijenata.

Također, Zakonom o uvođenju eura je definirano da potrošač ne smije biti u financijski nepovoljnijem položaju nego što bi bio da euro nije uveden te je zabranjeno neopravdano podizanje cijena roba i usluga.

Dvojno iskazivanje cijena

Kad započinje dvojno iskazivanje cijena i koje će vrijednosti biti iskazane i u kunama i u eurima?

Dvojno iskazivanje cijena znači da su vrijednosti robe, usluga i drugih novčanih iskaza istodobno istaknute i u kunama i u eurima.

OTP banka d.d. je s dvojnim iskazivanjem započela 5. rujna 2022. Dvojno iskazivanje prestaje 12 mjeseci od dana uvođenja eura. Ovi datumi i razdoblja su definirani čl. 43 Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Sve banke u Hrvatskoj su, prema čl. 46 Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, za vrijeme dvojnog iskazivanja dužne istaknuti iznose u kunama i u eurima. Ovo se odnosi na sve informacije koje su bitne korisnicima naših usluga.

Bitne informacije koje se moraju dvojno iskazivati se nalaze kod:

 • tarife naknada (popis iznosa naknada): sve naknade
 • izvješća o stanju i prometu na transakcijskom računu: ako je račun do dana uvođenja bio kunski, (1) početno i završno stanje računa te (2) iznos prekoračenja se moraju dvojno iskazati.
 • internetskog i mobilnog bankarstva za transakcijski račun: ako je račun do dana uvođenja bio kunski, (1) stanje računa, (2) iznos prekoračenja ili raspoloživog stanja se moraju dvojno iskazati na najmanje jednom izborniku ili ekranu s prikazom o računu.
 • bankomata: (1) predefinirani iznosi na ekranu kod isplate gotovine, (2) stanje računa kod upita u stanje ako postoji na ekranu i ispisu se moraju dvojno iskazati. Ovo vrijedi pod uvjetom da se gotovina isplaćuje klijentu čiji račun vodi vlasnik ili korisnik bankomata.
 • ugovora o potrošačkom kreditu u kunama: ako je odobren ili se nudi prije dana uvođenja eura, (1) ukupan iznos kredita te (2) iznos obroka ili anuiteta u otplatnom planu / Europskom standardiziranom informativnom obrascu (ESIS) / drugom propisanom obrascu kojim se potrošaču daju informacije prije sklapanja ugovora o kreditu se moraju dvojno iskazati
 • godišnje obavijesti o stanju kredita u kunama: (1) stanje nedospjelog dugovanja i (2) dospjelo, a neplaćeno dugovanje se moraju dvojno iskazati
 • godišnje obavijesti o stanju depozita u kunama: (1) stanje depozita se mora dvojno iskazati

Ulagatelji u investicijske fondove OTP Investa, čija je valuta kuna — OTP Indeksni fond i OTP start fond, informaciju o cijeni će moći vidjeti i u kunama i u eurima. Cijene i vrijednost svojih udjela će moći vidjeti putem (1) internetskog bankarstva, (2) mobilnog bankarstva ili (3) u bilo kojoj našoj poslovnici.

Dvojni optjecaj

Što znači dvojni optjecaj i koliko će trajati?

Dvojni optjecaj se odnosi na razdoblje u kojem će se istovremeno koristiti i kune i euri kod novčanih transakcija. Ono će trajati 14 dana od datuma uvođenja eura. Preciznije — počinje danom uvođenja eura (1. siječnja 2023.) u 00:00 sati i završava s četrnaestim danom u 24:00.

Tijekom trajanja dvojnog optjecaja, primatelj plaćanja u jednoj transakciji može prihvatiti najviše pedeset kovanica ili novčanica kune. Pri tome mora primjenjivati propise o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji se odnose na ograničenja naplate ili plaćanja u gotovini.

 

 

 

Uvođenje eura s obzirom na određenu uslugu

Računi i oročenja

Što će se dogoditi s mojim računima po uvođenju eura?

Prelaskom na euro svi vaši transakcijski računi u kunama zatvorit će se automatski, a sredstva na njima konvertirat će se po fiksnom tečaju konverzije (7,53450) i prenijeti na vaš račun u eurima. Ako nemate račun u eurima, banka će ga samostalno otvoriti.

Što će biti s mojim prekoračenjem po tekućem računu i ostalim uslugama koje trenutno koristim uz svoj račun?

Dozvoljeno prekoračenje po vašem tekućem računu u kunama konvertirat će se i prenijeti pod istim uvjetima na vaš račun u eurima. Svi ostali aktivni proizvodi povezani s vašim tekućim računom u kunama također će se prenijeti na račun u eurima bez potrebe za vašim dolaskom u poslovnicu (paket, usluge online bankarstva, SMS itd.)

Trebam li doći u banku potvrditi opunomoćenike koje danas imam po kunskom računu kako bi mogli nastaviti koristiti punomoć po mom eurskom računu?

Ako trenutno imate jednake opunomoćenike po računima i kunskom i deviznom ili imate samo kunski račun, punomoći će se automatski prenijeti na vaš postojeći ili novootvoreni račun u eurima.

Međutim, ako imate različite punomoći na vašim aktualnim kunskim i deviznim računima, ovlaštenja se neće automatski prenijeti već je potrebno doći u poslovnicu banke i regulirati koje punomoći želite ostaviti aktivnima, a koje želite ugasiti. Za potrebe reguliranja punomoći, OTP banka je već poslala obavijesti svojim klijentima s mogućnostima koje imaju već danas kako bi uredili svoje poslovanje po punomoćima prelaskom na euro kao domicilnu valutu

Što će biti s mojom plaćom/mirovinom? Trebam li poslati nešto svom poslodavcu kako bi mi plaća dolazila ''normalno'' prelaskom na euro?

Vaši kunski i devizni računi imaju isti IBAN broj te će se samim time sve uplate koje bi inače pristizale na vaš kunski račun prenijeti na vaš račun u eurima. Eurski račun koji će vam banka otvoriti radi konverzije kuna, zadržat će isti IBAN.

Trebam li ići na FINA-u prijaviti svoj novi zaštićeni račun u eurima?

Ne trebate činiti ništa vezano za vaš zaštićeni račun prelaskom na euro drugačije nego što bi to bilo u slučaju tekućeg računa koji nije izuzet od ovrhe. Sva pravila konverzije su jednaka kod oba računa.

Danas koristim svoj devizni račun u eurima da ''sklonim'' novce na odvojeni račun. Koje ću mogućnosti imati kada prijeđemo na eure i na taj račun mi počne dolaziti plaća?

OTP banka omogućila je klijentima otvaranje dodatnog transakcijskog računa u valuti euro koji možete otvoriti već danas kako bi prelaskom na euro mogli razdvojiti vaša tekuća od sredstava koja želite odvajati da bi štedjeli. Isti račun moguće je koristiti i u svrhu reguliranja punomoći, ako ne želite zadržati istog opunomoćenika po oba računa, odnosno ako nekoga želite opunomoćiti samo za ''štedna sredstva'' ili samo za ''tekuća sredstva''.

Imam oročena sredstva u kunama. Što mogu očekivati prelaskom na euro; Hoće li mi se prekinuti moje oročenje, hoću li dobiti kamatu koja me pripada i na koji će mi se račun sredstva prenijeti ako se kunski tekući zatvara?

Vaše oročenje u kunama konvertirat će se u eure, a svi ugovoreni uvjeti (ročnost, kamatna stopa, frekvencija pripisa kamate itd.) ostat će kakvi jesu. Oročenje se prelaskom na euro neće prekinuti, a njegovo buduće dospijeće biti će preseljeno na transakcijski račun u euru.

Naknade

Hoće li banka naplaćivati naknadu za preračunavanje kunskih iznosa na računima u euru?

Preračunavanje kunskih iznosa na računima i oročenjima te njihov prijenos na račune u euru odvijat će se u potpunosti besplatno.

Hoće li banka naplaćivati naknadu za zamjenu kuna u gotovini u eure?

Besplatno ćete u poslovnicama banke moći zamijeniti vaše kune u eure ili iste uplatiti na vaš račun!

 

Krediti

Što će se dogoditi sa mojim kreditom kojeg danas imam u kunama?

Svi krediti u kunama te sve nedospjele i dospjele obveze koje se vode u kunama (bez obzira na ugovorenu valutu kredita) konvertirat će se u euro sukladno pravilima konverzije.

Mijenja li se nešto po mom kreditu u eurima ili nekoj drugoj valuti različitoj od kune?

Ako imate kredit u eurima (s valutnom klauzulom) svi iznosi koji proizlaze iz vašeg ugovornog odnosa s bankom, a koji se vode u euru, tako će i ostati. Ako je otplata vašeg kredita u eurima bila ugovorena po prodajnom tečaju (protuvrijednost u kunama) prestaje obveza otplate kredita po navedenom tečaju, odnosno kredit plaćate u eurima. Za ostale valute različite od kune i eura i dalje se primjenjuje otplata na ugovoreni način odnosno primjena srednjeg tečaja HNB-a ali uz primjenu eura kao protuvrijednosti, s obzirom na to da 1. siječnja 2023. euro postaje službena valuta Republike Hrvatske.

Kako ću dalje plaćati kredit? Vrijedi li mi isti trajni nalog?

Podaci o plaćanju ostaju isti, odnosno broj kredita, uplatni račun kredita te model i poziv na broj za uplatu kreditne obveze neće se mijenjati već će prijeći iz kunskih vrijednosti u eurske. Ako imate aktivan trajni nalog za otplatu kredita, isti će vam ostati aktivan i prelaskom na euro

Kako ću znati koliko iznosi moja nova rata/obrok kredita u eurima?

Banka će vam poslati novi otplatni plan putem pošte, tijekom siječnja 2023. godine gdje će vam biti vidljivi svi iznosi povezani s vašim kreditom iskazanim u eurima. Ako iz nekog razloga ne dobijete pismo, budući konvertirani otplatni plan uvijek možete preuzeti u bilo kojoj poslovnici banke.

Sklopio sam Aneks ugovora o kreditu koji je glasio na kunske vrijednosti? Moram li potpisati novi Aneks?

Sve ugovorne obveze po kreditu kao i naknadni aneksi Ugovora te postojeći instrumenti osiguranja vrijede i dalje te prelaze iz kunskih vrijednosti u eurske sukladno pravilima konverzije.

Na koji način će se provesti konverzija kredita uz promjenjivu kamatnu stopu gdje se kao referentna kamatna stopa primjenjuje NRS?

Banke su dužne za sve ugovore o kreditu koji su sklopljeni s potrošačem u kojima se kao parametar za izračun promjenjive kamatne stope primjenjuje NRS za euro ili kunu provesti izvanredan izračun kamatne stope najmanje dva tjedna prije dana uvođenja eura na način da se kamatna stopa izračuna kao zbroj posljednje primijenjene fiksne marže i vrijednosti privremenog NRS-a s početkom primjene tako izračunate kamatne stope pri prvom redovitom obračunu kamate počevši od dana uvođenja eura. Primjena novog NRS-a i izmjena kamatne stope kredita ugovorenog s promjenjivom kamatnom stopom će biti od 1. siječnja 2023. godine te će klijentima biti poslana obavijest o izmjeni kamatne stope sukladno Zakonu najkasnije 15 dana prije početka primjene novog NRS-a.

Hoće li zamjenska referentna stopa utjecati na povećanje kamatne stope / u kojoj mjeri će zamjenska referentna stopa utjecati na visinu kamatne stope?

Ako je za posljednje referentno razdoblje vrijednost NRS-a koji se primjenjuje po kreditu veća od vrijednosti privremenog NRS-a za odgovarajući obuhvat i ročnost, fiksna marža ostaje nepromijenjena, a vjerovnik je dužan smanjiti kamatnu stopu za apsolutni iznos razlike između te dvije vrijednosti.

Ako je za posljednje referentno razdoblje vrijednost NRS-a koji se primjenjuje po kreditu manja od vrijednosti privremenog NRS-a za odgovarajući obuhvat i ročnost, vjerovnik je dužan smanjiti fiksnu maržu za apsolutni iznos razlike između te dvije vrijednosti, a kamatna stopa ostaje nepromijenjena.

 

Kartice i bankomati

Kojom ću se debitnom karticom koristiti kada se uvede euro?

Ako imate jednu aktivnu karticu po računima u kunama ili eurima ili imate samo jedan od računa s pripadajućom aktivnom karticom, moći ćete nastaviti s korištenjem postojeće kartice za plaćanje i podizanje gotovine na uobičajeni način.

Ako imate aktivne kartice po oba računa, prije konverzije ćete primiti posebnu obavijest o zadržavanju kartice za daljnje korištenje. Banka će se primarno voditi kriterijem zadržavanja kartice koju više koristite, a ako u 2022. godini niste koristili kartice za provođenje elektroničkih transakcija (bankomat, internetska plaćanja, POS plaćanja itd.) zadržat će se kartica izvornog kunskog računa. Međutim, ako ne budete zadovoljni ponuđenim izborom, moći ćete pozivom Kontakt centru zatražiti zadržavanje kartice koja vam više odgovara.

S obzirom na to da svoju debitnu karticu koristim  samo za šalterske transakcije, mogu li je nastaviti koristiti za elektroničke transakcije nakon 1. siječnja 2023.?

Ako imate samo takvu karticu, jer imate eurski račun bez posve funkcionalne kartice po tom računu, istu ćete nakon uvođenja eura moći koristiti i za elektroničke transakcije ako kartici nije istekao rok važenja. Zamjena takvih isteklih kartica ili ponovna dodjela PIN-a za takve kartice provodit će se nakon uvođenja eura bez naplate naknada.

Moram li naručiti novu kreditnu ili prepaid karticu zbog prelaska na euro?

Sve postojeće kreditne, odgodne/charge, Visa Classic na rate i prepaid kartice moći ćete zadržati prelaskom na euro, odnosno moći ćete ih nastaviti koristiti i nakon 1. siječnja 2023. bez izmjena funkcionalnosti ili načina korištenja. Kartice nije potrebno mijenjati. Kartice ostaju vrijediti do datuma označenog na kartici i možete ih koristiti za sva plaćanja i podizanje gotovine na uobičajeni način.

Što se događa s kartičnim transakcijama koje ste obavili u kunama do 31. prosinca 2022., a bit će obrađene u 2023.?

Kartične transakcije bit će konvertirane u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije.

Mijenja li se zbog eura moj dosadašnji limit po kreditnoj kartici i što će biti s neplaćenim ratama?

Limiti potrošnje kartica će se preračunati u eure na dvije decimale, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Što se tiče neplaćenih rata, provest će se preračunavanje neotplaćenih dijelova pojedinih transakcija u euro primjenom tečaja konverzije, te će se tako dobiveni iznosi podijeliti na preostali broj neplaćenih rata po pojedinoj transakciji, a na jednak način će se preračunati i neplaćene naknade za korištenje kartice na rate (odnosno, svaka pojedinačno).

Što se događa s bazom za podjelu na rate Visa Classic kartice na rate?

Baze za podjelu transakcija karticom Visa Classic na rate od 200, 300, 500 i 1.000 kuna promijenit će se u 25, 40, 65 i 130 eura.

Što se događa s minimalnim iznosom za otplatu revolving kredita kreditne kartice?

Standardni minimalni iznos za otplatu revolving kredita kreditne kartice od 150 kuna promijenit će se u 20 eura. Nestandardni minimalni iznosi za otplatu revolving kredita bit će konvertirani na dvije decimale uz primjenu fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Što se događa s kartičnim dnevnim limitima za kupovinu i podizanje gotovine?

Standardni dnevni limiti korištenja kartica koji se primjenjuju od 1.siječnja 2023. bit će dostupni na našim internet stranicama i u našim poslovnicama. Konverzija standardnih dnevnih limita neće smanjiti ili ograničiti vaše današnje mogućnost korištenja sredstava putem kartice. Privremeni dnevni limiti korištenja kartica koje ste osobno postavili bit će konvertirani uz primjenu fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Hoću li odmah po uvođenju eura moći normalno koristiti bankomate za uplatu i isplatu sredstava ili će biti potrebno čekati neki period?

BNA usluga automatskog pologa novca na uplatnim bankomatima neće biti dostupna prvih nekoliko dana nakon uvođenja eura. Usluga će se postupno omogućavati, počevši od prvog radnog dana u 2023. godini, a informacije o uplatnim bankomatima na kojima je usluga omogućena svakodnevno ćemo ažurirati na našim internet stranicama. Podizanje gotovine u eurima na bankomatu bit će moguće od 1. siječnja 2023.

 

Gotov novac i plaćanja

Do kada ću moći  koristiti kune koje imam u gotovini radi plaćanja u banci ili u trgovinama?

Kunsku gotovinu moći ćete koristiti u razdoblju dvojnog optjecaja kad će se istovremeno koristiti i kune i euri kod novčanih transakcija. Ono će trajati 14 dana od datuma uvođenja eura. Preciznije, počinje danom uvođenja eura (1. siječnja 2023.) u 00:00 sati i završava s četrnaestim danom (14. siječnja 2023.) u 24:00. Za vrijeme dvojnog optjecaja, potrošači će moći plaćati i kunama i eurima, a trgovci i drugi pravni subjekti bit će dužni ostatak novca vratiti isključivo u eurima.

Do kada ću moći  zamijeniti kune koje imam u gotovini eurima?

Gotovinu koju imate u kunama moći ćete besplatno zamijeniti za eure do 31. 12. 2023. u svim našim poslovnicama, u poslovnicama FINE, Hrvatske pošte i banaka. Počevši od 1. siječnja 2024. zamjenu gotovine u kunama preuzima Hrvatska narodna banka koja će novčanice kuna mijenjati bez vremenskog ograničenja, dok će kovanice mijenjati do 1. siječnja 2026.

Kad ću moći u banci kupiti kovanice eura da imam za svoje dnevne potrebe nakon 1. siječnja?

Početkom prosinca 2022. moći ćete kupovati pakete eurokovanica. Ovi paketi se sastoje od 33 eurokovanice svih apoena u vrijednosti od 13,28 eura i plaćaju se 100 kuna. Po jednoj transakciji možete kupiti najviše dva paketa. 

Koliko ću najviše kuna moći odjednom u gotovini mijenjati u vašim poslovicama?

Banka će bez ograničenja u iznosu prihvaćati uplate gotovog novca u kunama, bez naplate naknade do 31. prosinca 2023. godine. Banka će provoditi standardne procedure vezane za iznose uplata/zamjene gotovine sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Što ako sam uplatio nekom nešto u kunama dan ili dva prije uvođenja eura na šalteru?

Nalog za plaćanje klijenta na kojem je iznos plaćanja naveden u kunama, a koji je unaprijed dostavljen banci, zaprimljen prije dana uvođenja eura, a koji se treba izvršiti nakon dana uvođenja eura, banka će izvršiti u euru, u iznosu koji odgovara iznosu u kunama navedenom na nalogu za plaćanje (uz primjenu fiksnog tečaja konverzije).

 

Online kanali

Hoću li odmah 1. siječnja 2023. moći koristiti svoje mobilno/internetsko bankarstvo i hoće li se nešto mijenjati u odnosu na to kako sada funkcionira moje mobilno/internetsko bankarstvo?

Mobilno i internetsko bankarstvo, kao i uslugu SMS info moći ćete kontinuirano koristiti i odmah nakon 1. siječnja. 2023. Navedene usluge bit će pravovremeno prilagođene radu s eurom. Sve informacije o eventualnoj promjeni sučelja ili funkcionalnosti online usluga bit će vam pravovremeno dostavljene.

Kako ću plaćati račune preko skeniranja bar koda, ako su izdani prije 1. siječnja. 2023. i navedeni iznos plaćanje je u kunama?

Sve uplatnice izdane u kunama koje ne budu plaćene do 31. prosinca 2022. i dalje ćete moći očitavati i plaćati putem usluge mobilnog bankarstva sve do 30. lipnja 2023. godine. Sadržaj očitane uplatnice u kunama aplikacija će nakon skeniranja prikazati u izvornoj valuti te će se u nastavku provođenja platne transakcije izvršiti konverzija iznosa u euro po fiksnom tečaju konverzije o čemu će korisnik biti obavješten kroz tijek provođenja transakcije.

Moram li mijenjati svoje predloške koje sam ranije definirao za plaćanja putem mobilnog/ internetskog bankarstva?

Predlošci platnih naloga koji u sebi imaju pohranjene iznose u kunama bit će konvertirani u eure kao i pristigli e-računi u kunama koji ne budu plaćeni do 31. prosinca 2023. godine.

Ako unesem nalog za plaćanje putem online bankarstva prije 1. siječnja. 2023. i isti glasi na kune, a datum izvršenja koji sam postavio je nakon 1. siječnja hoće li se moj nalog izvršiti?

Svi platni nalozi zadani putem internetskog i mobilnog bankarstva u kunama prije datuma uvođenja eura, a s datumom izvršenja u 2023. godini, bit će konvertirani u euro po fiksnom tečaju konverzije. U tu skupinu ulaze i autorizirani platni nalozi u kunama uneseni 30. i 31. prosinca 2022. godine koji idu u korist računa u drugoj banci u Hrvatskoj.

Vrijedi li i dalje sudjelovanje u donacijskom programu Zaokruži kojega sam ranije ugovorio?

Donacijski program OTP banke pod nazivom Zaokruži nastavlja sa svojim postojanjem i u euru, uz određene izmjene. Dosadašnji minimalni iznos donacije po jednoj transakciji plaćanja na POS uređaju od 0,01 kuna do 0,99 kuna od 1. siječnja 2023. mijenja se u raspon od 0,01 eura do 0,09 eura. Ukupan iznos donacija u kunama bit će konvertiran u euro po fiksnom tečaju konverzije.

Hoće li mi vrijediti bodovi koje sam skupio ranije na OTPetici? Što ako sam izdao bon za DM u kunama i screenao ga 30. prosinca? Mogu li ga potrošiti u DM-u poslije 1. siječnja?

Program vjernosti OTP banke pod nazivom OTPetica nastavit će funkcionirati od 1. siječnja 2023. kao i dosad. Svim korisnicima programa vjernosti nagrade će nakon 1. siječnja 2023. biti iskazane u eurima i kunama, a bodovi stečeni do 31. prosinca 2022. ostat će aktualni do daljnjega. Bonovi za korištenje nagrada izdani prije uvođenja eura bit će raspoloživi i nakon uvođenja eura.

Globalna tržišta

Općenita obavijest pružatelja financijskih usluga klijentima o postupku i uvjetima preračunavanja hrvatske kune u euro.

Kreditne institucije i investicijska društva navedeni u potpisu ove Obavijesti koji su ujedno i potpisnici Etičkog kodeksa za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: pružatelji financijskih usluga), temeljem članka 63. stavak 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022, 88/2022 dalje u tekstu: Zakon) te članaka 2. i 3.  Pravilnika o obavještavanju klijenata pružatelja financijskih usluga o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske (NN  90/2022; dalje u tekstu: Pravilnik) ovim putem obavještavaju klijente o postupku i uvjetima preračunavanja hrvatske kune u euro.

Dana 1. siječnja 2023. euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj.

Fiksni tečaj konverzije javno je objavljen na web adresi www.euro.hr , a utvrđen je Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku, kako je to potvrđeno  Odlukom o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. srpnja 2022. (NN 85/2022) te iznosi

1 euro = 7,53450 kuna

Fiksni tečaj konverzije je neopozivo fiksiran tečaj konverzije između eura i kune koji ima pet decimala te se od 5. rujna 2022. koristi za dvojno iskazivanje cijena, a od 1. siječnja 2023. primjenjuje kao fiksni tečaj po kojem se kuna zamjenjuje eurom.

Opća pravila preračunavanja i zaokruživanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti prema Zakonu: Preračunavanje se provodi primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja na dvije decimale, a na temelju treće decimale.

Kod preračunavanja, primjenjuje se sljedeće matematičko pravilo zaokruživanja:

 • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
 • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan.

Primjer preračunavanja i zaokruživanja prilikom kupnje/prodaje dionica:

 

PRIMJER KUPNJE

PRIMJER PRODAJE

DIONICA

Društvo 1

Društvo 2

KOLIČINA

69

12

CIJENA

180,50 HRK

598,00 HRK

23,96 EUR

(23,95646)

79,37 EUR

(79,36823)

PROVIZIJA

250,00 HRK

250,00 HRK

 

33,18 EUR

(33,18070)

33,18 EUR

(33,18070)

VRIJEDNOST TRANSAKCIJE

12.454,50 HRK

7.176,00 HRK

1.653,00 EUR

 (1.652,99621)

952,42 EUR  (952,41887)

IZNOS ZA UPLATU/ISPLATU

12.704,50 HRK

6.926,00 HRK

1.686,18 EUR

 (1.686,17691)

919,24 EUR

(919,23817)

Općeniti utjecaj preračunavanja na prava i obveze klijenta iz ugovornog odnosa:

Preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti provodi se bez naknade, primjenom fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje temeljem Zakona, te postupak uvođenja eura ne utječe na prava i obveze klijenta iz ugovornog odnosa s pružateljem financijske usluge, niti na valjanost postojećih pravnih instrumenata u kojima se navodi kuna. 

Općenite informacije o razdoblju dvojnog iskazivanja cijena i obvezama pružatelja financijskih usluga  za klijenta koji je potrošač u skladu s člankom 47. Zakona:

Dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti za potrošače provodit će se od 5. rujna 2022. do zaključno 31. prosinca 2023. Bitnim informacijama koje će se dvojno iskazivati, smatraju se sljedeće cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti,  kada je primjenjivo obzirom na investicijsku ili pomoćnu uslugu koja se pruža i čija se vrijednost prije 1. siječnja 2023. iskazuje u kuni:

 • tarife naknada
 • iznosi početnog i završnog stanja na novčanom računu klijenta
 • novčani iskaz vrijednosti završnog stanja na računu financijskih instrumenata klijenta
 • agregirani iznos ex ante i ex post informacija o troškovima i naknadama klijentu kako je to uređeno važećim propisima te
 • na glavnom izborniku/ekranu digitalnog kanala putem kojeg se pruža investicijska ili pomoćna usluga, iznos završnog stanja na novčanom računu klijenta.

Također, pružatelji financijskih usluga će u navedenom razdoblju dvojno iskazati tarifu naknada odnosno cjenik svojih usluga i fiksni tečaj konverzije u poslovnim prostorijama i na internetskoj stranici.

Slanje individualne obavijesti klijentima:  

Individualnu obavijest o provedenom preračunavanju iz kuna u eure potpisnice ove obavijesti će dostaviti klijentima u roku od 30 dana od datuma uvođenja eura (do 31. siječnja 2023.). Individualna obavijest se dostavlja onim klijentima koji su do datuma uvođenja eura imali ugovoren financijski proizvod ili uslugu u kunama čija je vrijednost iskazana u kunama, odnosno onim klijentima kojima je imovina ili potraživanje kod pružatelja financijskih usluga bila iskazana u kunama, odnosno koji su prije uvođenja eura kupili financijski proizvod ili primili financijsku uslugu u kunama, a čiji se financijski instrumenti i/ili novčana sredstva na dan uvođenja eura vode kod pružatelja financijske usluge.

Način i trenutak preračunavanja tržišne i nominalne vrijednost financijskih instrumenata čija je vrijednost do dana uvođena eura iskazana u kunama:

Opća pravila preračunavanja nominalne vrijednosti nematerijaliziranih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca: Nominalni iznos na koji glasi dužnički vrijednosni papir ili instrument tržišta novca ne mijenja se radi uvođenja eura.

Iznimno od gore navedenog potrebno je voditi računa da:

(i)            se posebna pravila preračunavanja sukladno članku 64. st. 3. Zakona primjenjuju na neke nematerijalizirane dužničke vrijednosne papire koje je izdala Republika Hrvatska te nematerijalizirane instrumente tržišta novca koje je izdalo Ministarstvo financija Republike Hrvatske. Preračunavanje nominalnog iznosa i količine dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca navedenih instrumenata bez naknade provodi Središnje klirinško depozitarno društvo d. d. na dan uvođenja eura;

(ii)           ako to nije protivno uvjetima izdanja iz prospekta, izdavatelj različit od Republike Hrvatske i Ministarstva financija Republike Hrvatska, može u roku od 18 mjeseci od dana uvođenja eura donijeti odluku da se nominalni iznos dužničkog vrijednosnog papira ili instrumenta tržišta novca umjesto u kuni iskazuje u euru, koju može provesti na način propisan Zakonom.

Opća pravila preračunavanja temeljnog kapitala te nominalne vrijednosti nematerijaliziranih vlasničkih vrijednosnih papira i drugih iskaza sudjelovanja u temeljnom kapitalu: Tržišnu vrijednost dionica koje su uvrštene ili kojima se trguje na mjestima trgovanja u kuni tržišni operater, odnosno upravitelj multilateralne trgovinske platforme na dan uvođenja eura preračunava i iskazuje u euru, zaokruženo na najbliži cent uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona.

Dionička društva dužna su preračunati postojeći iznos temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na dionice primjenom fiksnog tečaja konverzije iz kune u euro, uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona, te podnijeti registarskom sudu zahtjev za upis promjene najkasnije u roku od godine dana od dana uvođenja eura. Po upisu promjene u sudskom registru dionička društva dužna su bez odgode podnijeti zahtjev za upis te promjene u sustav središnjeg depozitorija vrijednosnih papira.

Iskazivanje vrijednosti udjela u investicijskim i mirovinskim fondovima: Vrijednost obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda, cijena udjela u dobrovoljnom mirovinskom fondu, cijena udjela u UCITS fondu i cijena udjela u AIF-u koja se za dan koji prethodi danu uvođenja eura utvrđuje u kuni, na dan uvođenja eura iskazuje se u euru na temelju vrijednosti neto imovine fonda koja je preračunata u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije, a dobiveni iznos zaokružuje se u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje tih fondova.

Ova obavijest objavljuje se u ime sljedećih članova Grupacije tržišta kapitala Udruženja banaka i drugih financijskih institucija Hrvatske gospodarske komore i članica Hrvatske udruge banaka:

Addiko Bank d.d.

Agram banka d.d.

Agram brokeri d.o.o.

Credos d.o.o.

Croatia banka d.d.

Erste&Steiermӓrkische bank d.d.

FIMA-Vrijednosnice d.o.o.

HITA-Vrijednosnice d.d.

Hrvatska poštanska banka d.d.

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.

Istarska kreditna banka Umag d.d.

Nova hrvatska banka d.d.

OTP banka d.d.

Podravska banka d.d.

Privredna banka Zagreb d.d.

Raiffeisenbank Austria d.d.

etickikodeks

OTP banka pristupila je Etičkom kodeksu koji utvrđuje načine postupanja poslovnih subjekata u svrhu pouzdanog i transparentnog uvođenja eura u Republici Hrvatskoj s ciljem stvaranja povjerenja i sigurnog okruženja za potrošače. OTP banka prihvaća i jamči provedbu načela Etičkog kodeksa prilikom složenog i tehnički zahtjevnog procesa zamjene valute.

Inicijativa Etički kodeks provodi se pod sloganom SVAKI CENT SE BROJI, SVAKA KUNA SE RAČUNA. Cilj joj je da potrošači budu sigurni da se svaka njihova kuna zaista računa i svaki cent broji te da postoje poslovni subjekti kojima u procesu prelaska na euro mogu vjerovati u potpunosti.

Više informacija o uvođenju eura kao službene valute, osim kontaktiranjem putem kanala banke, možete potražiti i na euro.hr