Stambeni krediti za pomorce

Ponuda za pomorce
Ponuda za pomorce

 

Za pomorce u OTP banci imamo posebnu ponudu stambenih kredita koji se mogu ugovoriti u kunama i eurima uz otplatu do 30 godina.  

Stambeni kredit za pomorce u eurima možete ugovoriti na period do 30 godina te je za prvih pet godina otplate kredita vaša kamatna stopa fiksna 2,29%, efektivna kamatna stopa (EKS) 2,83%.
Stambeni kredit namijenjen pomorcima može se ugovoriti uz period otplate do 30 godina, za iznose u kunskoj protuvrijednosti do 300.000 eura.