Stambeni krediti za pomorce

Ponuda za pomorce
Ponuda za pomorce

 

Za pomorce u OTP banci imamo posebnu ponudu stambenih kredita koji se mogu ugovoriti u kunama i eurima uz otplatu do 30 godina.  

Stambeni kredit za pomorce u eurima možete ugovoriti na period do 30 godina te je za prve tri godine otplate kredita vaša kamatna stopa fiksna 2,19% do 2,59%, efektivna kamatna stopa (EKS) 2,79% do 3,20%.    
Stambeni kredit namijenjen pomorcima može se ugovoriti uz period otplate do 30 godina, za iznose u kunskoj protuvrijednosti do 350.000 eura.