Stambeni krediti bez hipoteke u HRK

Stambeni krediti bez hipoteke u HRK

Iskoristite pogodnosti stambenog kredita bez hipoteke u kunama i uživajte u preuređenju ili kupovini kuće ili stana. Naš stambeni kredit bez hipoteke sigurno će zadovoljiti sve vaše potrebe.

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

  • Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost klijenta utvrđuje se individualno, sukladno aktima banke). Status klijenta može se ostvariti naknadno u roku od tri mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

Kamatna stopa

Krediti od 37.500 do 300.000 HRK

  • od 3,87% do 4,37% godišnje, promjenjiva (EKS od 4,65% do 5,17%)*

 

Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj fiksnog dijela promjenjive kamatne stope i šestomjesečne Nacionalne referentne stope (NRS1), koja na dan 01.07.2021. godine za valutu HRK iznosi 0,13%. Visina kamatne stope ovisi o individualnom odnosu klijenta s bankom.

 

Trošak odobravanja kredita:

  • bez troška odobravanja stambenog kredita

Rok otplate:

  • od 3 do najviše 10 godina

Način plaćanja:

 
* EKS je izračunat na iznos kredita od 150.000 kuna uz rok otplate kredita od 10 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a uključeni su troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 12 kuna mjesečno, trošak police životnog osiguranja u iznosu od 5 eura/38 kuna mjesečno te interkalarna kamata za jedan mjesec.

  

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske. 

  

Kreditni kalkulator

Provjerite odgovara li stambeni kredit s promjenjivom kamatnom stopom u eurima vašim potrebama. Koristite naš kreditni kalkulator za informativni izračun kredita kako biste odredili optimalan iznos i ratu kredita!  

Stambeni krediti bez hipoteke u HRK

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u HRK EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (HRK) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (HRK)
4,37% promjenjiva za cijeli period otplate3660.0006,23%1.78164.739
84115.000 5,39%1.592135.029
120225.000 4,91%2.318280.263

Osiguranje povrata kredita za stambene kredite

(Diskrecijsko pravo banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

  • polica životnog osiguranja (na način da 50% vrijednosti kredita mora biti osigurano policom)
  • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđena kod javnog bilježnika