Stambeni kredit bez hipoteke

Stambeni krediti bez hipoteke u eurima

Napravi plan i započni renovaciju svog stambenog prostora uz pogodnosti koje ti pruža stambeni kredit bez hipoteke u eurima. OTP stambeni kredit bez hipoteke zadovoljit će sve tvoje potrebe.

  • fiksna kamatna stopa 3,79 % godišnje prve 3 godine otplate kredita, za preostali period promjenjiva* 3,53 %, EKS** 4,46 % 
  • za iznos od 5 000 EUR do 40 000 EUR
  • bez troška odobravanja
  • rok otplate do 10 godina

Informativni izračun kredita

5000 EUR 40000 EUR
36 Mjeseci 120 Mjeseci
Po anuitetu Izračunaj

Zatražite povratni poziv

Stambeni krediti bez hipoteke u EUR

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
3,79% fiksna za prve 3 godine, za preostali period 3,53% promjenjiva6015.0004,84%27516.626
8420.000 4,68%27122.990
12040.000 4,21%40148.425

Često postavljena pitanja i odgovori

Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj fiksnog dijela promjenjive kamatne stope i šestomjesečne referentne stope EURIBOR, koja na dan 1.7.2022. godine za valutu EUR iznosi 0,24%. Visina kamatne stope ovisi o individualnom odnosu klijenta s Bankom.

Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita od 20 000 EUR, uz rok otplate kredita od 10 godina, uz navedenu kamatnu stopu. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu 1,59 EUR/12 HRK¹ mjesečno, trošak police životnog osiguranja u iznosu 5,04 EUR/38 HRK¹ mjesečno te interkalarna kamata za jedan mjesec.

Izračun EKS-a klijent će dobiti u ESIS obrascu (Europski standardizirani informativni obrazac) koji će mu se uručiti prije nego što se potrošač obveže ugovorom ili prihvatom ponude

¹ Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Svi državljani  Republike Hrvatske, koji ispunjavaju uvjete kreditne sposobnosti OTP banke d.d. (u daljnjem tekstu Banka) s prijavljenim prebivalištem na području Republike Hrvatske ili zemlje članice Europske unije. Status klijenta je za korisnika kredita obavezan, a može se ostvariti i naknadno, u roku 3 mjeseca od ugovaranja kredita usmjeravanjem redovnih mjesečnih primanja na tekući ili devizni račun u OTP banci.

Stambeni kredit bez hipoteke može se ugovoriti uz rok otplate do 10 godina.

Stambeni kredit bez hipoteke se može ugovoriti za iznos od 5.000 do 40.000 eura.

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

    Za sve iznose kredita:
  • polica životnog osiguranja (na način da 50% vrijednosti kredita mora biti osigurano policom)
  • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđena kod javnog bilježnika.

Dodatno se informirajte o stambenom kreditu bez hipoteke u eurima OTP banke d.d.