Stambeni kredit bez hipoteke

Stambeni krediti bez hipoteke u eurima

Napravi plan i započni renovaciju svog stambenog prostora uz pogodnosti koje ti pruža stambeni kredit bez hipoteke u eurima. OTP stambeni kredit bez hipoteke zadovoljit će sve tvoje potrebe.

  • fiksna kamatna stopa 3,99 % godišnje za cijeli period otplate kredita, efektivna kamatna stopa EKS 4,77 % 
  • za iznos od 5 000 EUR do 40 000 EUR
  • rok otplate do 10 godina

Zatražite povratni poziv

Često postavljena pitanja i odgovori

Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita od 20 000 EUR, uz rok otplate kredita od 10 godina, uz navedenu kamatnu stopu. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu 1,59 EUR/12 HRK¹ mjesečno, trošak police životnog osiguranja u iznosu 5,04 EUR/38 HRK¹ mjesečno te interkalarna kamata za jedan mjesec, odnosno 30 dana. Izračun EKS-a klijent će dobiti u ESIS obrascu (Europski standardizirani informativni obrazac) koji će mu se uručiti prije nego što se potrošač obveže ugovorom ili prihvatom ponude.

¹ Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Fizička osoba koja ispunjava uvjete kreditne sposobnosti OTP banke d.d. s državljanstvom Republike Hrvatske i prijavljenim prebivalištem na području Republike Hrvatske ili zemlje članice Europske unije. Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od tri mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

Stambeni kredit bez hipoteke može se ugovoriti uz rok otplate do 10 godina.

Stambeni kredit bez hipoteke se može ugovoriti za iznos od 5 000 do 40 000 eura.

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

    Za sve iznose kredita:
  • polica životnog osiguranja (na način da 50 % vrijednosti kredita mora biti osigurano policom)
  • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđena kod javnog bilježnika.

 

Reprezentativni primjer stambenig kredita

* Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita od 20.000 EUR, uz navedenu kamatnu stopu, bez naknade za obradu kredita te uz rok otplate kredita 10 godina. U ukupan iznos za otplatu i izračun EKS-a uključeni su troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu 1,59 EUR/12 HRK¹ mjesečno, trošak police životnog osiguranja u iznosu 5,04 EUR/38 HRK¹ mjesečno te interkalarna kamata uz pretpostavku isplate kredita 01.08. i plaćanja interkalarne kamate do 31.8. EKS je izračunat po redovnoj fiksnoj kamatnoj stopi na preostali rok otplate.

¹Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Dodatno se informirajte o stambenom kreditu bez hipoteke u eurima OTP banke d.d.