Stambeni kredit uz državnu subvenciju

Subvencionirani stambeni kredit

 

Stambeni kredit uz državnu subvenciju u suradnji s APN-om s mogućnošću ugovaranja kredita uz fiksnu kamatnu stopu za cijeli period otplate kredita. Tako ste cijelo vrijeme sigurni koliko točno trebate otplaćivati, bez ikakvih iznenađenja.

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

 • Fizička osoba do 45 godina starosti:

  • koji nemaju (kao niti njihovi bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner) u vlasništvu stan ili kuću koji udovoljavaju osnovnim higijensko tehničkim uvjetima za život
  • koji u vlasništvu imaju samo jedan stan ili kuću koju prodaju radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
  • koja ispunjava uvjete kreditne sposobnosti OTP banke s državljanstvom Republike Hrvatske i prijavljenim prebivalištem na području Republike Hrvatske
 • Status klijenta za korisnika kredita nije obavezan.

Kamatna stopa:

 • Fiksna kamatna stopa
  • 3,49% fiksna kamatna stopa s rokom otplate do 30 godina, efektivna kamatna stopa (EKS)* 3,62%
 • Kombinirana kamatna stopa
  • 2,99% godišnje prvih 10 godina otplate kredita, za preostali period promjenjiva 3,69%, efektivna kamatna stopa (EKS)* 3,39%
 • Promjenjiva kamatna stopa na kredite fizičkim osobama izračunata je kao zbroj fiksne marže i tromjesečne referentne stope EURIBOR koja na dan 02.01.2023. godine iznosi 2,16%  

Visina kredita:

 • do 350.000 EUR, pri čemu je maksimalni subvencionirani iznos 100.000 EUR, odnosno cijena do 1.500 EUR/m2
 • Mogućnost podizanja jednog kredita ukoliko je nekretnina skuplja od 100.000 EUR koji obuhvaća subvencionirani i nesubvencionirani dio s jednakom kamatnom stopom.

Rok otplate:

 • Rok otplate od 15 do 30 godina

Trošak odobravanja:

 • Bez troška odobravanja kredita

Trošak procjene nekretnine:

 • Bez troška procjene nekretnine

Namjena i način korištenja:

 • Kupnja nekretnine: stana ili kuće 
 • Izgradnja nekretnine: kuće
 • Mogućnost isplate nenamjenskih sredstava do 10% od iznosa odobrenog kredita za kupnju.

 

EKS je izračunat na iznos kredita od 100.000 eura, uz rok otplate od 30 godina. U izračun su uključeni troškovi police osiguranja nekretnine od 377 kuna/50 eur godišnje te interkalarna kamata za jedan mjesec. Za navedeni iznos kredita obvezan je upis založnog prava na nekretninu. Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije 1 EUR=7,53450 HRK sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

 

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske. 

 

Stambeni kredit uz drzavnu subvenciju s fiksnom kamatnom stopom

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
3,49% fiksna za cijeli period otplate18050.0003,20%35764.709
300100.0003,24%500150.763
360250.0003,33%1.121404.895

Osiguranje povrata kredita za stambene kredite

 

 • upis založnog prava na nekretninu 
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist banke
 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđena kod javnog bilježnika