Stambeni kredit u kunama s fiksnom početnom kamatnom stopom

Ako uređujete postojeći stambeni prostor ili kupujete nekretninu zaokružite vašu financijsku konstrukciju uz stambeni kredit u kunama s fiksnom početnom kamatnom stopom. Dovoljna su samo dva dolaska u poslovnicu!

 • fiksna kamatna stopa 2,99% za prve 3 godine otplate, za preostali period promjenjiva 3,07%, efektivna kamatna stopa (EKS) 3,24%

 • bez troška odobravanja

 

Zatražite povratni poziv i pri ugovaranju stambenog kredita s fiksnom početnom stopom u kunama ugovorite policu osiguranja imovine Croatia osiguranja te uz građevinski dio nekretnine osigurajte predmete u kućanstvu od niza osnovnih i dodatnih rizika uz popust od čak 30% na police osiguranja u trajanju dvije i više godina. Ukoliko želite osigurati samo građevinski dio nekretnine, ugovorite Civil požar banko policu uz istovjetan popust na police u trajanju dvije i više godina. Popust se odnosi na cijelo vrijeme trajanja osiguranja.

Često postavljena pitanja o stambenom kreditu


Informativni izračun kredita

112500 HRK 2300000 HRK
12 Mjeseci 360 Mjeseci
Po anuitetu Izračunaj

Zainteresirani za ponudu?

Stambeni kredit s fiksnom početnom kamatnom stopom u kunama

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u HRK EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (HRK) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (HRK)
2,99% fiksna za prve 3 godine, za preostali period 3,08% promjenjiva, sukladno važećoj Odluci o kamatama120350.0003,31%3.378408.739
240750.000 3,17%4.1561.009.896
3601.500.000 3,13%6.3162.310.434

 Koraci pri podizanju stambenog kredita 

             

 

Često postavljena pitanja i odgovori

Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj fiksnog dijela promjenjive kamatne stope i šestomjesečne Nacionalne referentne stope (NRS1), koja na dan 1.7.2021. godine za valutu HRK iznosi 0,13%.

Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na iznos kredita od 500.000 kuna uz rok otplate 20 godina. U izračun su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu 12 kuna mjesečno, trošak police osiguranja nekretnine od 216 kuna godišnje, trošak procjene nekretnine u iznosu od 1.500 kuna jednokratno te interkalarna kamata za jedan mjesec.

Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost klijenta utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

Stambeni kredit može se ugovoriti uz rok otplate od 1 do 30 godina.

Stambeni kredit se može ugovoriti u kunskoj protuvrijednosti od 5.000 do 300.000 eura. 

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

 • upis založnog prava na nekretninu
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke
 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce, potvrđene kod javnog bilježnika

 

Model s jamcima

 • popunjeni Zahtjev za kredit
 • potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita, sudužnika i jamce uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja
 • administrativna zabrana - valutna u dva primjerka
 • isprave sukladno namjeni:
  • za adaptaciju: troškovnik i računi/predračuni prodavatelja/izvođača
  • za kupnju: predugovor ili kupoprodajni ugovor (prije isplate kredita potrebno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika)
  • za kupnju građevinskog zemljišta: kupoprodajni ugovor, izvadak iz prostorno-planske dokumentacije u kojemu je vidljiva namjena zemljišta ili građevinska dozvola
  • za komunalno uređenje građevinskog zemljišta: građevinska dozvola te predračuni za priključak (vode, struje, plina)
  • dokaz o vlasništvu nekretnine koja se adaptira/kupuje (zemljišno knjižni izvadak ili posjedovni list) izdan u tekućoj godini
 • zemljišno - knjižni izvadak za nekretninu ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci
 • procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke
 • polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke

Model bez jamaca

 • popunjeni Zahtjev za kredit
 • potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita i sudužnika uz potrebnu dokumentaciju , ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja
 • administrativna zabrana - valutna u dva primjerka
 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita), odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita.
 • isprave sukladno namjeni
  • za adaptaciju: troškovnik i računi/predračuni prodavatelja/izvođača
  • za kupnju: predugovor ili kupoprodajni ugovor(prije isplate kredita potrebno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika)
  • za kupnju građevinskog zemljišta: kupoprodajni ugovor, izvadak iz prostorno-planske dokumentacije u kojemu je vidljiva namjena zemljišta ili građevinska dozvola
  • za komunalno uređenje građevinskog zemljišta: građevinska dozvola te predračuni za priključak (vode, struje, plina)
  • dokaz o vlasništvu nekretnine koja se adaptira/kupuje (zemljišno knjižni izvadak ili posjedovni list) izdan u tekućoj godini
 • zemljišno-knjižni izvadak za nekretninu, ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci
 • procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke
 • polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke

 

Dodatno se informirajte o stambenom kreditu u kunama s fiksnom početnom kamatnom stopom ili jednostavno Zatražite poziv u poslovnici.