Stambeni krediti s fiksnom početnom kamatnom stopom u kunama

Stambeni kredit s fiksnom početnom kamatnom stopom u kunama možete ugovoriti s periodom otplate do 30 godina s fiksnom kamatnom stopom 2,79% - 3,19% za prve tri godine otplate. Dovoljna su samo dva dolaska u poslovnicu!

 

 

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

  • Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost klijenta utvrđuje se individualno, sukladno aktima banke). Status klijenta može se ostvariti naknadno u roku od tri mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

Kamatna stopa:

  • 2,79% -  3,19%, fiksna za prve tri godine otplate, za preostali period otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva i iznosi 2,84%3,24%, efektivna kamatna stopa (EKS)* 3,01% - 3,43%.

Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj šestomjesečne Nacionalne referentne stope - NRS1, koja na dan 02.01.2022. godine za valutu HRK iznosi 0,10% i fiksnog dijela promjenjive kamatne stope.

Visina kredita:

  • U kunskoj protuvrijednosti od 5.000 do 350.000 eura

Trošak odobravanja kredita:

  • bez troška odobravanja kredita

Trošak procjene nekretnine:

  • O troškovima procjene nekretnine saznajte više u vama najbližoj poslovnici OTP banke.

Rok otplate:

  • 1 do 30 godina

Način plaćanja:

 

*EKS je izračunat na iznos kredita od 500.000 kuna uz rok otplate kredita od 20 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 12 kuna mjesečno, trošak procjene nekretnine u iznosu od 1.500 kuna, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu od 216 kuna godišnje te interkalarna kamata za jedan mjesec.
 

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske

Zatražite povratni poziv i pri ugovaranju stambenog kredita s fiksnom početnom stopom u kunama ugovorite policu osiguranja imovine Croatia osiguranja te uz građevinski dio nekretnine osigurajte predmete u kućanstvu od niza osnovnih i dodatnih rizika uz popust od čak 30% na police osiguranja u trajanju dvije i više godina. Ako želite osigurati samo građevinski dio nekretnine, ugovorite Civil požar banko policu uz istovjetan popust na police u trajanju dvije i više godina. Popust se odnosi na cijelo vrijeme trajanja osiguranja. 

 

Kreditni kalkulator

Provjerite odgovara li stambeni krediti s fiksnom početnom kamatnom stopom u kunama vašim potrebama. Koristite naš kreditni kalkulator za informativni izračun kredita kako biste odredili optimalan iznos i ratu kredita!  

Stambeni kredit s fiksnom početnom kamatnom stopom u kunama

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u HRK EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (HRK) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (HRK)
2,99% fiksna za prve 3 godine, za preostali period 3,04% promjenjiva, sukladno važećoj Odluci o kamatama120350.0003,33%3.378408.040
240750.000 3,17%4.1561.005.202
3601.500.000 3,12%6.3162.293.468

Osiguranje povrata kredita za stambene kredite

(Diskrecijsko pravo banke je zatražiti i druge, dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

  • upis založnog prava na nekretninu
  • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist banke
  • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce, potvrđene kod javnog bilježnika