Posebna ponuda kredita za zaposlenike Ministarstva obrane Republike Hrvatske

Posebna ponuda kredita Ministarstvo obrane Republike Hrvatske

Stambeni kredit - mogućnost  odobrenja kredita u samo dva dolaska u poslovnicu 

 • Visina kredita: od 5.000 do 350.000 EUR (u kunskoj protuvrijednosti)
 • Kamatne stope za stambene kredite bez valutne klautule u HRK: od 2,39% do 2,79% fiksna za prve tri godine otplate, za preostali period otplate kredita stopa je promjenjiva* i iznosi od 2,84% do 3,24%, efektivna kamatna stopa (EKS)** od 2,89% do 3,30%
 • Kamatne stope za stambene kredite uz valutnu klauzulu u EUR: 2,39% do 2,79%, fiksna za prve 3 godine otplate, za preostali period otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva* i iznosi od 2,83% do 3,23%, efektivna kamatna stopa (EKS)** od 2,89% do 3,30%

Rok otplate:

 • Do 30 godina

Ostale pogodnosti stambenih kredita u kunama i eurima:

 • Bez troška procjene nekretnine1
 • Bez naknade za prijevremeni povrat kredita 

Reprezentativni primjer izračuna stambenog kredita u kunama i eurima

* Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj fiksnog dijela promjenjive kamatne stope i šestomjesečne Nacionalne referentne stope (NRS1), koja na dan 2.1.2022. godine za valutu HRK iznosi 0,10%, odnosno 0,09% za valutu EUR. Sukladno navedenom postoji rizik od povećanja promjenjive kamatne stope uslijed promjene referentne kamatne stope. Ugovaranje kredita uz valutnu klauzulu nosi rizik promjene iznosa ugovorene obveze uslijed promjene tečaja.

** Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata za iznos kredita od 500.000 kuna/65.000 eura uz rok otplate 20 godina. U izračun su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu 12 kuna mjesečno, trošak police osiguranja nekretnine od 216 kuna/29 eura godišnje, trošak procjene nekretnine u iznosu od 1.500 kuna/200 eura jednokratno te interkalarna kamata za jedan mjesec. Točan izračun EKS-a klijent će dobiti u ESIS obrascu (Europski standardizirani informativni obrazac) koji će mu se uručiti prije potpisivanja ugovora.

*** Ukupan iznos koji korisnik plaća uključuje iznos glavnice kredita te kamate obračunate do dospijeća, a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita, uz pretpostavku da je do kraja otplate kredita
važeća navedena promjenjiva kamatna stopa.

1Bez troška procjene nekretnine svim novim klijentima te postojećim klijentima ovisno o poslovnom odnosu s Bankom. 

Svim klijentima koji refinanciraju stambeni kredit u drugim bankama, OTP banka snosi trošak javnog bilježnika.

Polica osiguranja života uz stambeni kredit

U slučaju da razmišljate o ugovaranju stambenog kredita, OTP banka d.d. vam omogućava ugovaranje police osiguranja života koja pruža financijsku sigurnost vama i vašoj obitelji u slučaju nepredviđenih životnih okolnosti jer uključuje osiguranje za slučaj smrti.

 

Gotovinski krediti

Status klijenta:

 • Obavezan, može se ostvariti naknadno u roku od 3 mjeseca

Ponuda gotovinskih kredita u kunama 

 • iznos kredita od 7.500 do 300.000 HRK 
 • fiksna kamatna stopa 4,99% fiksna cijeli period, efektivna kamatna stopa (EKS) 5,45%**

Ponuda gotovinskih kredita u eurima 

 • iznos kredita od 1.000 do 40.000 EUR u protuvrijednosti u kunama
 • fiksna kamatna stopa 4,99% fiksna cijeli period, efektivna kamatna stopa (EKS) 5,45%**

Ostale pogodnosti gotovisnkih kredita u eurima i kunama

 • bez naknade za obradu kredita
 • uz rok otplate od 1 do 10 godina

Reprezentativni izračun gotovinskog kredita u eurima i kunama

Visina kamatne stope ovisi o vrsti kamatne stope i individualnom odnosu klijenta s Bankom.

Individualni odnos klijenta i Banke temelji se na statusu klijenta OTP banke d.d. kao primarne banke za poslovanje po tekućem računu, procjeni kreditnog rizika klijenta i ukupnom poslovanju klijenta i Banke.

* Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita od 10.000 eura odnosno 75.000 kuna, uz rok otplate od 7 godina uz pripadajuću kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun su uključeni mjesečni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu 12 kuna te interkalarna kamata za jedan mjesec.

** Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita te kamate obračunate do kraja otplate kredita uvećane za iznos interkalarne kamate za razdoblje od mjesec dana.

OTP paket dobrodošlice – Dobar paket je više od lijepog omota

Besplatno ugovorite paket i sljedećih 6 mjeseci uživajte u brojnim pogodnostima.

Bez naplate vođenja računa za tekući, devizni i žiro račun, bez mjesečne članarine za internetsko i mobilno bankarstvo u periodu trajanja paketa te ostale pogodnosti.

OTP tekući račun online

Otvorite račun online sigurno i brzo i uživajte u pogodnostima koje vam pruža OTP Digital paket!

OTPetica – Program vjernosti za pet

OTPetica jedinstven je i besplatan program vjernosti OTP banke koji ti donosi zabavno iskustvo i vrijedne nagrade!

Prijavi se u besplatni program vjernosti OTP banke i uz aplikaciju OTPetica:

 • Nauči nešto više o proizvodima i uslugama OTP banke
 • Rješavaj zanimljive izazove i skupljaj bodove
 • Zamijeni bodove za odlične pogodnosti i nagrade naših partnera

OTPetica

  

OTP m-banking – Sve financije uvijek pri vašoj ruci!

Koristite usluge Banke bilo gdje i bilo kada putem svog pametnog telefona!

 

Zatražite povratni poziv