OTP Multi 2 fond

 

OTP Multi 2 je sukladno svojim obilježjima i naravi UCITS fond osnovan na određeno vrijeme (5 godina).

Karakteristike i ciljevi Fonda

  • zaštita početno uloženih sredstava na kraju razdoblja ulaganja

  • ostvarenje ciljanog prinosa od 6% (1,17% prosječni godišnji prinos) na uložena sredstva umanjena za trošak pokrića osiguranja, s isplatom na kraju razdoblja trajanja fonda

Navedeni ciljevi mogu se ponuditi samo onim ulagateljima koji sredstva u fondu drže od osnivanja pa do prestanka trajanja fonda, pri čemu navedeni prosječni godišnji prinos ne mora biti ostvaren u svakoj godini trajanja fonda, već je naveden radi boljeg razumijevanja ukupnog ciljanog prinosa fonda.

Zaštita uloženog iznosa i ostvarivanje ukupnog ciljanog prinosa nije zajamčena od strane OTP Investa i Croatia osiguranja.

OTP Multi 2 fond primarno ulaže u nisko rizične instrumente kao što su dužnički vrijednosni papiri Republike Hrvatske, depoziti i obveznice financijskih institucija,  investicijske fondove koji su registrirani u Europskoj uniji ili u trećim zemljama koji pretežno ulažu u nisko rizične dužničke vrijednosne papire, dužničke vrijednosne papire izdane od lokalne uprave, samouprave ili pravne osobe u Europskoj uniji.

Fond je osnovan na određeno vrijeme od 5 godina i držanje udjela od osnivanja do prestanka trajanja fonda osnova je investicijske strategije.

 

Dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz OTP Multi 2 fond dostupne su na internetskoj stranici OTP invest-a ili u najbližoj poslovnici OTP banke.

Zadnja izmjena: Loading...
Fond Cijena Datum Prinos u tekućoj godini
Loading...
Simbol (Top 10) Zadnja cijena
Loading...