OTP Express gotovinski kredit za umirovljenike u HRK

OTP Express gotovinski kredit za umirovljenike u HRK

Samo jednim posjetom poslovnici dođite do OTP Express gotovinskog kredita za umirovljenike u kunama! Kredit se odobrava samo temeljem potpisanog Ugovora o kreditu, nije potrebna ovjera Zadužnice i Izjave o zapljeni po pristanku dužnika

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

  • Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno u roku od tri3 mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući ili devizni račun u OTP banci.

Kamatna stopa:

  • Fiksna kamatna stopa 6,49% godišnje, fiksna cijeli period otplate, efektivna kamatna stopa 7,13%*

Visina kredita:

  • Do 50.000 kuna

Trošak odobravanja kredita:

  • 500 kuna (Ukoliko klijent ugovori jedan od OTP paketa, naknada za trošak obrade kredita naplaćuje se u skladu s uvjetima paketa definiranim Odlukom o naknadama OTP banke.)

Rok otplate:

  • do 5 godina

Minimalna mjesečna primanja:

  • 1.500 kuna, uključujući redovna i dodatna primanja

Status zaposlenja: 

  • umirovljenici

 Klijent ne smije imati kredit u drugoj banci

 

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za gotovinske kredite je izračunata na iznos kredita od 50.000 kuna uz rok otplate kredita od 5 godina, uz navedenu kamatnu stopu i uz naknadu za obradu kredita u iznosu od 500 kuna. U izračun EKS-a je uključena interkalarna kamata za jedan mjesec.

 

Kreditni kalkulator

Provjerite odgovara li vašim potrebama OTP Express gotovinski kredit za umirovljenike s fiksnom kamatnom stopom 6,49% u eurima. Koristite naš kreditni kalkulator za informativni izračun kredita kako biste odredili optimalan iznos i ratu kredita!

 

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske

OTP Express gotovinski kredit u kunama za umirovljenike

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u HRK EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (HRK) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (HRK)
6,49% za cijeli period otplate4835.0007,45%830215.548
6050.000 7,13%978309.611

Bez dodatnih instrumenata osiguranja

  • Mogućnost dobrovoljnog ugovaranja police životnog osiguranja

 

Potrebna dokumentacija za Gotovinske kredite

  • popunjeni Zahtjev za kredit
  • potrebna dokumentacija, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju dodatna primanja