OTP Express gotovinski kredit u HRK

Samo jednim posjetom poslovnici dođite do OTP Express Gotovinskog kredita u kunama! Kredit se odobrava samo temeljem potpisanog Ugovora o kreditu, nije potrebna ovjera Zadužnice i Izjave o zapljeni po pristanku dužnika. 

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

  • Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući ili devizni račun u OTP banci.

Kamatna stopa:

  • Fiksna kamatna stopa 5,49% - 5,99% godišnje, fiksna cijeli period otplate, efektivna kamatna stopa* 5,84% - 6,36%

Visina kredita:

  • do 150.000 kuna

Trošak odobravanja kredita:

  • 250 kuna (Ukoliko klijent ugvovori jedan od OTP paketa, naknada za trošak obrade kredita naplaćuje se u skladu s uvjetima paketa definiranim Odlukom o naknadama OTP banke)

Rok otplate:

  • do 10 godina

Minimalna mjesečna primanja:

  • 5.000 kuna, uključujući redovna i dodatna primanja

Status zaposlenja: 

  • isključivo klijenti koji su zaposleni na neodređeno 

 

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za gotovinske kredite je izračunata na iznos kredita od 150.000 kuna uz rok otplate kredita od 10 godina, uz navedene kamatne stope i uz naknadu za obradu kredita u iznosu od 250 kuna. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 12 kuna mjesečno te interkalarna kamata za jedan mjesec.

 

Ako imate račun u drugoj banci i trebate dodatna sredstva, a ne možete promijeniti banku ili se jednostavno želite posavjetovati s operaterom Kontakt centra i provjeriti ispunjavate li uvjete za ugovaranje gotovinskog kredita u OTP banci d.d., zatražite poziv Kontakt centra OTP banke i saznajte sve potrebne informacije.

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske

Kreditni kalkulator

Provjerite odgovara li vašim potrebama OTP Express gotovinski kredit s fiksnom kamatnom stopom 5,99% u kunama. Koristite naš kreditni kalkulator za informativni izračun kredita kako biste odredili optimalan iznos i ratu kredita!

OTP Express gotovinski kredit u kunama

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u HRK EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (HRK) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (HRK)
5,99% za cijeli period otplate6040.0007,09%77747.475
8475.000 6,61%1.10293.914
120150.000 6,36%1.680203.642

Bez dodatnih instrumenata osiguranja

  • Mogućnost dobrovoljnog ugovaranja police životnog osiguranja

 

Potrebna dokumentacija za Gotovinske kredite

  • popunjeni Zahtjev za kredit
  • potrebna dokumentacija, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju dodatna primanja