Namjenski kredit za kupnju vozila u HRK

Želite li potpuno novi ili ste se odlučili za rabljeni automobil, auto kredite OTP banke možete ugovoriti po kamatnoj stopi već od 5,99%.

Uvjeti kredita

Iznos kredita:

 • do 260.000 HRK

Učešće (obvezno):

 • minimalno učešće 10% za nova vozila
 • minimalno učešće 15% za rabljena vozila

Rok otplate:

 • od 12-84 mjeseci

Kamatna stopa:

 • 5,99% (EKS 6,48%**) fiksna za kredite u HRK

Naknada za obradu kredita:

 • 1,00% do maksimalnih 1.000,00 HRK za sve valute

 

* Korisnicima kredita nije uvjet da budu klijenti banke

Namjenski kredit za kupnju vozila u HRK

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u HRK EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (HRK) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (HRK)
5,99% fiksna za cijeli period otplate3645.0006,84%1.36950.344
60115.0006,59%2.223135.590
84225.0006,48%3.286279.043

Ostale značajke

 • Isplata kredita: na račun prodavatelja
 • Fiducija: obvezna za sve iznose kredita iznad 50.000 HRK
 • Način otplate: u jednakim mjesečnim anuitetima 1, 5, 10, 20 ili 25, ovisno o odabiru. Krediti se mogu otplaćivati na dva načina: putem trajnog naloga i putem administrativne zabrane na plaću. Prvi anuitet dospijeva tek sljedeći mjesec po realizaciji kredita. Za period od isplate kredita do početka otplate kredita obračunava se interkalarna kamata koja ovisi o datumu isplate kredita te će biti navedena na otplatnom planu koji se klijentu uručuje u banci prije potpisivanja ugovora o kreditu.
 • Prijevremena otplata: sukladno važećem Tarifniku banke
 • Vozila po starosti: 
  • novo vozilo - može biti proizvedeno u prethodnoj godini, ali pod uvjetom da nikada nije registrirano;
  • vozila do dvije godine starosti - imaju iste financijske uvjete kao i nova vozila, ali su već registrirana;
  • rabljena vozila do 12 godina starosti;
  • rabljena vozila do 15 godina starosti - ako zbroj starosti vozila i ročnost kreditiranja prelazi 12 godina obavezno je 15% učešća i maksimalni iznos financiranja 64.000,00 HRK

 

 • Na dan dospijeća zadnjeg anuiteta niti jedan sudionik kredita ne smije biti stariji od 72 godine (izuzev fiducijarnog dužnika).

**Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je uz pripadajuću nominalnu kamatnu stopu, maksimalan rok otplate te pripadajuće naknade (naknada za obradu kredita).