Namjenski kredit za kupnju vozila u EUR

Želite li potpuno novi ili ste se odlučili za rabljeni automobil, auto kredite OTP banke možete ugovoriti po kamatnoj stopi već od 4,99%.

Uvjeti kredita

Iznos kredita:

 • do 35.000 EUR

Učešće (obvezno):

 • minimalno učešće 10% za nova vozila
 • minimalno učešće 15% za rabljena vozila

Rok otplate:

 • od 12-84 mjeseci

Kamatna stopa:

 • 4,99% (EKS 5,42%**) fiksna za kredite u EUR

Naknada za obradu kredita:

 • 1,00%, maksimalno 135,00 EUR

 

* Korisnicima kredita nije uvjet da budu klijenti Banke

Ostale značajke

 • Isplata kredita: na račun prodavatelja, uz valutnu klauzulu po srednjem tečaju HNB na dan isplate
 • Fiducija: obvezna za sve iznose kredita iznad 7.000 EUR
 • Način otplate: u jednakim mjesečnim anuitetima 1, 5, 10, 20 ili 25, ovisno o odabiru, za kredite EUR u kunskoj protuvrijednosti obračunatoj po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. Krediti se mogu otplaćivati na dva načina: putem trajnog naloga i putem administrativne zabrane na plaću. Prvi anuitet dospijeva tek sljedeći mjesec po realizaciji kredita. Za period od isplate kredita do početka otplate kredita obračunava se interkalarna kamata koja ovisi o datumu isplate kredita te će biti navedena na otplatnom planu koji se klijentu uručuje u banci prije potpisivanja ugovora o kreditu.
 • Prijevremena otplata: sukladno važećem Tarifniku banke
 • Vozila po starosti: 
  • novo vozilo - može biti proizvedeno u prethodnoj godini ali pod uvjetom da nikada nije registrirano;
  • vozila do dvije godine starosti - imaju iste financijske uvjete kao i nova vozila ali su već registrirana;
  • rabljena vozila do 12 godina starosti
  • rabljena vozila do 15 godina starosti - ukoliko zbroj starosti vozila i ročnost kreditiranja prelazi 12 godina obvezno je 15% učešća i maksimalni iznos financiranja 8.500,00 HRK
 • Na dan dospijeća zadnjeg anuiteta niti jedan sudionik kredita ne smije biti stariji od 72 godine (izuzev fiducijarnog dužnika).

**Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je uz pripadajuću nominalnu kamatnu stopu, maksimalan rok otplate te pripadajuće naknade (naknada za obradu kredita i naknada za osiguranje).