OTP Multi USD fond

 

OTP Multi USD fond je u osnovi i prema svojoj naravi UCITS otvoreni investicijski fond s javnom ponudom sa zaštićenom glavnicom čiji je cilj ostvariti što veći kapitalni prinos na glavnicu uz istovremenu zaštitu glavnice koja se može ponuditi samo onim ulagateljima koji sredstva u Fondu drže od osnivanja pa do prestanka trajanja Fonda.

Karakteristike i ciljevi Fonda

OTP Multi USD je UCITS fond s određnim trajanjem (5 godina) koji ima 2 investicijska cilja:

  • isplatu početnog uloga bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja
  • ostvarenje ciljanog prinosa od 7,73% s isplatom na kraju razdoblja trajanja Fonda (1,5% na godišnjoj razini).

Ovi ciljevi mogu se ponuditi samo onim ulagateljima koji sredstva u Fondu drže od osnivanja pa do prestanka trajanja Fonda, pri čemu navedeni prosječni godišnji prinos ne mora biti ostvaren u svakoj godini trajanja Fonda, već je naveden radi boljeg razumijevanja ukupnog ciljanog prinosa Fonda.

Kome je OTP Multi USD fond namijenjen?

  • ulagateljima čiji su prihodi u valuti USD i koji su do sada štedili u USD

  • ulagateljima koji imaju konzervativnu strategiju ulaganja ili žele ostvariti disperziju ukupno uloženih sredstava i na segment tržišta obveznica

  • ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac za vrijeme trajanja fonda

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja Fonda

Fond ulaže u slijedeće vrijednosne papire:

  • dužničke vrijednosnice koje je izdala Republika Hrvatska

  • depoziti kod financijskih institucija

  • investicijski fondovi koji su registrirani u EU, ili u trećim zemljama koji pretežno ulažu u nisko rizične dužničke vrijednosne papire

  • dužnicki vrijednosni papiri izdani od lokalne uprave, samouprave ili pravne osobe u EU

Fond je osnovan na određeno vrijeme od 5 godina i držanje udjela od osnivanja do prestanka trajanja fonda osnova je investicijske strategije.

Tehničke karakteristike Fonda

Valuta denominacije: USD

Početni ulog u Fond: USD - 1.000 (tisuću dolara) ili kunska protuvrijednost prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja, ukoliko je uplata u kunama.

 

Dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz OTP Multi USD fond dostupne su na internetskoj stranici OTP invest-a ili u najbližoj poslovnici OTP banke.

 

Cijena udjela fondova OTP Investa, dostupna vam je putem ovog linka.