Gotovinski kredit za kupnju energetski učinkovitih vozila u eurima

Gotovinski krediti za kupnju energetski učinkovitih vozila u EUR

Vozite energetski učinkovito vozilo uz OTP Gotovinske kredite za kupnju energetski učinkovitih vozila u eurima bez naknade za obradu kredita, bez naknade za prijevremenu otplatu kredita i uz povoljniju kamatnu stopu!

Uvjeti kredita

Uvjeti kredita

Korisnik kredita:

  • Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući ili devizni račun u OTP banci.

Namjena kredita:

  • kupnja energetski učinkovitih vozila (električna, hibridna i plug-in hibridna vozila) sufinancirana od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Kamatna stopa:

  • promjenjiva kamatna stopa* od 3,85% do 4,35% godišnje (EKS** od 4,10% do 4,62%)

Visina kredita:

  • do 40.000 EUR

Rok otplate:

  • 10 godina

Trošak odobravanja:

  • bez troška odobravanja kredita

Način korištenja:

  • isplata na tekući račun korisnika

Način plaćanja, u jednakim mjesečnim anuitetima i to:

 

* Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj fiksnog dijela promjenjive kamatne stope i šestomjesečne Nacionalne referentne stope (NRS1), koja na dan 02.01.2022. godine za valutu EUR iznosi 0,08%. Visina kamatne stope ovisi o individualnom odnosu klijenta s Bankom.

* EKS je izračunat na iznos kredita od 20.000 eura uz rok otplate kredita od 7 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 12 kuna/1,59 EUR¹ mjesečno te interkalarna kamata za jedan mjesec.

¹ Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022).

Gotovinski kredit za kupnju eko vozila u eurima

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
4,35% promjenjiva za cijeli period otplate6010.0004,79%18611.271
8420.000 4,61%27723.433
12040.000 4,52%41249.723

Bez dodatnih instrumenata osiguranja

  • Mogućnost dobrovoljnog ugovaranja police životnog osiguranja

Za sve iznose kredita:

  • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđene kod javnog bilježnika

 

Potrebna dokumentacija za Gotovinske kredite