Gotovinski krediti za kupnju energetski učinkovitih vozila u EUR

Gotovinski krediti za kupnju energetski učinkovitih vozila u EUR

Vozite energetski učinkovito vozilo uz OTP Gotovinske kredite za kupnju energetski učinkovitih vozila u eurima bez naknade za obradu kredita, bez naknade za prijevremenu otplatu kredita i uz povoljniju kamatnu stopu!

Uvjeti kredita

Uvjeti kredita

Korisnik kredita:

  • Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući ili devizni račun u OTP banci.

Namjena kredita:

  • kupnja energetski učinkovitih vozila (električna, hibridna i plug-in hibridna vozila) sufinancirana od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Kamatna stopa:

  • promjenjiva kamatna stopa* od 3,88% do 4,38% godišnje (EKS** od 4,11% do 4,65%)

Visina kredita:

  • od 1.000 EUR do 40.000 EUR

Rok otplate:

  • 10 godina

Trošak odobravanja:

  • bez troška odobravanja kredita

Način korištenja:

  • isplata na tekući račun korisnika

Način plaćanja, u jednakim mjesečnim anuitetima i to:

 

* Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj fiksnog dijela promjenjive kamatne stope i šestomjesečne Nacionalne referentne stope (NRS1), koja na dan 01.07.2021. godine za valutu HRK iznosi 0,13%, a za valutu EUR iznosi 0,11%. Visina kamatne stope ovisi o individualnom odnosu klijenta s Bankom.

* EKS je izračunat na iznos kredita od 20.000 eura uz rok otplate kredita od 7 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 12 kuna mjesečno te interkalarna kamata za jedan mjesec.

Gotovinski kredit za kupnju eko vozila u eurima

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
4,38% promjenjiva za cijeli period otplate365.0005,18%1485.417
8410.000 4,82%13811.791
12040.000 4,56%41249.793

Bez dodatnih instrumenata osiguranja

  • Mogućnost dobrovoljnog ugovaranja police životnog osiguranja

Za sve iznose kredita:

  • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđene kod javnog bilježnika

 

Potrebna dokumentacija za Gotovinske kredite