Gotovinski krediti u HRK

Gotovinski kredit u kunama možete ugovoriti s fiksnom kamatnom stopom.

Samo jednim posjetom poslovnici dođite do OTP Express Gotovinskog kredita u kunama! Kredit se realizira samo temeljem potpisanog Ugovora o kreditu, bez troška javnog bilježnika.