Gotovinski krediti za umirovljenike u HRK

Gotovinski krediti za umirovljenike u HRK

Kako biste što više uživali u danima zaslužene mirovine tu je za vas gotovinski kredit za umirovljenike koji možete ugovoriti uz period otplate do pet godina, za iznose od 3.000 do 50.000 kuna i uz fiksnu kamatnu stopu za cijeli period otplate kredita.    

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

  • Gotovinski krediti za umirovljenike mogu ugovoriti svi kreditno sposobni umirovljenici (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno u roku od tri mjeseca*.

Valuta:

  • HRK

Visina kredita:

  • od 3.000 do 50.000 kuna

Kamatna stopa:

  • Fiksna kamatna stopa 6,49% godišnje, efektivna kamatna stopa (EKS)** 7,22%

Trošak odobravanja kredita:

  • bez troška odobravanja kredita

Rok otplate:

  • od 1 do 5 godine

Način korištenja:

Otplata kredita:

  • Otplata kredita vrši se u jednakim mjesečnim anuitetima.

 

 

* Klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

** EKS je izračunat na iznos kredita od 50.000 kuna uz rok otplate kredita od pet godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 12 kuna te interkalarna kamata za jedan mjesec.

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske

Gotovinski kredit za umirovljenike u kunama

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u HRK EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (HRK) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (HRK)
6,49% za cijeli period otplate3629.0007,61%88932.544
4835.000 7,38%83040.548
6050.000 7,16 %97859.611

Bez dodatnih instrumenata osiguranja

Za sve iznose kredita:

  • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđene kod javnog bilježnika

 

Potrebna dokumentacija za Gotovinske kredite za umirovljenike