Gotovinski kredit za umirovljenike u EUR

Gotovinski kredit za umirovljenike u EUR

Kako biste što više uživali u danima zaslužene mirovine tu je za vas gotovinski kredit za umirovljenike koji možete ugovoriti uz period otplate do pet godina, za iznose od 400 do 7.000 eura u protuvrijednosti u kunama i uz fiksnu kamatnu stopu za cijeli period otplate kredita.    

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

  • Gotovinski krediti za umirovljenike mogu ugovoriti svi kreditno sposobni umirovljenici (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima banke). 

Valuta:

  • EUR

Visina kredita:

  • od protuvrijednosti 400 do 7.000 eura

Kamatna stopa:

  • Fiksna kamatna stopa 5,99% godišnje, efektivna kamatna stopa (EKS)* 6,15%

Trošak odobravanja kredita:

  • bez troška odobravanja kredita

Rok otplate:

  • od 1 do 5 godine

Način korištenja:

Otplata kredita:

  • Otplata kredita vrši se u jednakim mjesečnim anuitetima.

 

 

 

EKS je izračunat na iznos kredita od 7.000 eura uz rok otplate kredita od 5 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a je uključena interkalarna kamata za jedan mjesec.

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske

Gotovinski kredit za umirovljenike u eurima

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
5,99% za cijeli period otplate363.0006,15%913.354
485.000 6,15%1175.732
607.000 6,15 %1358.242

Bez dodatnih instrumenata osiguranja

Za sve iznose kredita:

  • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđene kod javnog bilježnika

 

Potrebna dokumentacija za Gotovinske kredite za umirovljenike