Dopušteno prekoračenje

Dopušteno prekoračenje je dodatni iznos sredstava na tekućem računu koji vam banka daje na raspolaganje temeljem vašeg zahtjeva te sve regulira potpisivanjem Ugovora o kreditu u obliku dopuštenog prekoračenja.

Koja je razlika između dopuštenog i prešutnog prekoračenja?

Ugovaranje dopuštenog prekoračenja nudi povoljnije uvjete korištenja prvenstveno u vidu smanjenja troškova jer osigurava primjenu zakonskih ograničenja efektivne kamatne stope (EKS) za potrošačke kredite, što nije slučaj s prešutnim prekoračenjem. Također, na raspolaganju Vam je obročna otplata u slučaju ukidanja ili smanjenja prekoračenja, cjelovito informiranje Vas kao potrošača o proizvodu i utvrđivanje kreditne sposobnosti kako bi se spriječila prekomjerna zaduženost.

Od kojeg datuma mogu napraviti prijelaz s prešutnog na dopušteno prekoračenje?

Na dopušteno prekoračenje možete prijeći u bilo kojem trenutku počevši od 1. srpnja.2023., a najkasnije do 30. lipnja.2024. godine.

U kojem iznosu je moguće napraviti prijelaz s prešutnog na dopušteno prekoračenje?

Ponuditi ćemo vam potpun prijelaz odnosno jednak iznos koji sad imate odobren za prešutno prekoračenje i to bez ikakvih dodatnih provjera i troškova, uz znatno povoljniju kamatnu stopu.

Što je potrebno za prijelaz s prešutnog na dopušteno prekoračenje?

Postupak je vrlo jednostavan, u Vama najbližoj poslovnici ili poslovnici po vlastitom izboru možete potpisati Ugovor o dopuštenom prekoračenju i time trenutno regulirate svoje prekoračenje koje sada koristite u obliku prešutnog prekoračenja u dopušteno prekoračenje, u istom iznosu. Za navedeno vam ne treba nikakva dodatna dokumentacija i nemate nikakvih dodatnih troškova.

Što će biti s klijentima koji se ne jave u roku za prihvat ponude?

Svim klijentima koji do 30. lipnja 2024. godine ne reguliraju prijelaz na dopušteno prekoračenje ili se do navedenog datuma ne jave Banci, Banka će ukinuti prekoračenje s danom 1. srpnja 2024. godine. Banka će navedene klijente 30 dana prije ukidanja proizvoda o tome obavijestiti pismenim putem. Svim klijentima koji budu u korištenju prešutnog prekoračenja do tog datuma, banka će prilikom ukidanja omogućiti otplatu iskorištenog iznosa odobravanjem kredita za obročnu otplatu. Kredit se odobrava na rok od 12 mjeseci, bez dodatnog troška i s primjenom kamatne stope sukladno Odluci o kamatama, a koja ne može biti veća od kamatne stope važeće za dopušteno prekoračenje po tekućem računu.