Gotovinski kredit s fiksnom kamatnom stopom u eurima

Gotovinski krediti s fiksnom kamatnom stopom u EUR

Informativni izračun kredita

1000 EUR 40000 EUR
12 Mjeseci 120 Mjeseci
Po anuitetu Izračunaj

Riješite vaše financijske nedoumice gotovinskim kreditom u eurima uz fiksnu kamatnu stopu:

  • fiksna kamatna stopa 5,99% do 6,69%, efektivna kamatna stopa (EKS) 6,50% do 7,24%

  • do 40.000 eura ovisno o kreditnoj sposobnosti korisnika kredita

  • rok otplate do 10 godina

  

Često postavljena pitanja o gotovinskom kreditu u eurima uz fiksnu kamatnu stopu.

Zainteresirani ste za ponudu?

Gotovinski kredit s fiksnom kamatom u EUR

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
6,49% fiksna za cijeli period otplate366.0007,27%1846.705
8410.0007,03%14812.649
12040.0006,77%45454.872

Ako imate račun u drugoj banci i trebate dodatna sredstva, a ne možete promijeniti banku ili se jednostavno želite posavjetovati s operaterom Kontakt centra i provjeriti ispunjavate li uvjete za ugovaranje gotovinskog kredita u OTP banci d.d., zatražite poziv Kontakt centra OTP banke i saznajte sve potrebne informacije.

Često postavljena pitanja i odgovori

Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na iznos kredita od 10.000 eura uz rok otplate kredita od 7 godina, uz navedene kamatne stope te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 1,59 EUR/12 HRK¹ mjesečno te interkalarna kamata za jedan mjesec.

¹ Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022).

Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući ili devizni račun u OTP banci.

Zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđene kod javnog bilježnika

Da, kredit se ugovara bez dodatnih instrumenata osiguranja, a ugovaranje police osiguranja je dobrovoljno.

 

Dodatno se informirajte o gotovinskom kreditu s fiksnom kamatnom stopom u eurima ili jednostavno zatražite povratni poziv.