Izračun konverzije kredita u CHF

Autorizacija korisnika

Pregled kredita Pregled kredita
 • Obavijest korisnicima kredita s valutnom klauzulom u CHF

  Sukladno odredbama Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju i Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (NN 102/2015) na snazi od 30.09.2015., obavještavamo vas da je Banka korisnicima kredita i ostalim obveznicima (jamcima, sudužnicima i zalogodavcima) po kreditu u kunama uz valutnu klauzulu u CHF u obvezi dostaviti izračun konverzije kredita uz valutnu klauzulu u CHF u kredit uz valutnu klauzulu u EUR.

  Navedeno se odnosi na sve kredite ugovorene uz valutnu klauzulu u CHF čiji su korisnici građani i fizičke osobe koje obavljanju djelatnost slobodnih zanimanja, obrtnici, trgovci pojedinci i nositelji OPG-ova.

  Banka je na kućne adrese sudionika u kreditu preporučenom pošiljkom s povratnicom dostavila izračun konverzije, promet uplata po CHF kreditu, novi informativni otplatni plan EUR kredita, nacrt dodatka ugovora o kreditu i obrazac (izjava) za prihvat izračuna konverzije (samo korisniku kredita). U roku od 30 dana od primitka preporučene pošiljke korisnik kredita dužan je obavijestiti banku o prihvaćanju izračuna konverzije, pismenim putem (slanjem preporučene pošiljke uz povratnicu) na adresu poslovnice iz pisma ili osobno u vama najbližu poslovnicu Banke.

  Na temelju zaprimljenih „Izjava o suglasnosti za izvršenje radnje kojom se provodi konverzija kredita s valutnom klauzulom u CHF u kredit s valutnom klauzulom u EUR“ od strane klijenata, Banka će organizirano individualno pozivati klijente na sklapanje izmijenjenog ugovora, kako bi u najkraćem roku i uz osiguranje potrebne kvalitete i ažurnost usluga osigurala ispunjenje propisane obveze iz Zakona.

 • Povijesni pregled kamatnih stopa na kredite u EUR
 • Povijesni pregled kamatnih stopa na kredite u CHF
 • Povijesni pregled općih uvjeta kreditiranja
 • Mišljenje ovlaštenog revizora o kalkulatoru konverzije
 • Povijesni pregled kretanja EURIBOR-a